Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

ЖУРНАЛ № 4'2002  
ЗМІСТ

Ю. Зайцев. Питання створення інформаційних та методологічних передумов використання практики Європейського суду з прав людини в українському судочинстві (Yu. Zaitsev. The Issue of Creating Informational and Methodological Preconditions for the Application of Case Law of the European Court of Human Rights by Ukrainian Courts)
 
Справа «Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини» (Case of Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany)
 
Рішення палати у справі «Ульку Екінчі проти Туреччини».Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ülkü Ekinci v. Turkey)
 
Рішення палати у справах «Яношевич проти Швеції» і«Компанія "Вестберґа Таксі Актіеболаґ" та Вулич проти Швеції».Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Janosevic v. Sweden and Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden)
 
Рішення палати у справі «Папон проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Papon v. France)
 
Рішення палати у справі «D.P. та J.C. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of D.P. & J.C. v. the United Kingdom)
 
Тимчасові заходи у справі «Шамаєв та 10 інших проти Грузії та Росії». Комюніке Секретаря Суду. (Interim Measures in Case of Shamayev and 10 Others v. Georgia and Russia)
 
Рішення Суду про проведення на місці слідчих дій у справі «Іласку та інші проти Молдови та Росії». Комюніке Секретаря Суду. (On-the-Spot Investigation in the Case of Ilascu and Others v. Moldova and Russia)
 
Справа «Хаккар проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.(Case of Hakkar v. France)
 
Рішення палати у справі «Штамбук проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Stambuk v. Germany)
 
Рішення палати у справі «Аґґа проти Греції» № 2. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Agga v. Greece No.2)
 
Рішення палати у справі «Альґур проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Algür v. Turkey)
 
Рішення Великої палати у справі «Мастроматтео проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Mastromatteo v. Italy)
 
Справа «Класс та інші проти Німеччини» (Case of Klass and Others v. Germany)
 
Справа «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Case of Sporrong and Lönnroth v. Sweden)
 
Справа «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»(Case of James and Others v. the United Kingdom)
 
В. Мармазов. Метод ефективності як засіб розширення потенціалу Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо економічних та соціальних прав (V. Marmazov. The Method of Effectiveness as a Means of Extending the Potential of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms to Economic and Social Rights)
 
Обрання заступника Cекретаря Суду (Election of Deputy Registrar)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
  
 
 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua