Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

ЖУРНАЛ № 3'2000  
ЗМІСТ

Ю. Зайцев. Нові напрями висвітлення практики Європейського суду з прав людини. (Yu. Zaitsev. New Trends in the Coverage of the Case Law of the European Court of Human Rights.)
 
Справа «Фрессоз і Руар проти Франції»
(Affaire Fressoz et Roire c. France)
 
Справа «Бушемі проти Італії»
(Affaire Buscemi c. Italie)
 
Справа «Деміртепе проти Франції»
(Affaire Demirtepe c. France)
 
Справа «Мак-Ґінлі та Еґан проти Сполученого Королівства»(Case of McGinley and Egan v. the United Kingdom)
 
Справа «"Комінґерсол С. А." проти Португалії»(Case of Comingersoll S. A. v. Portugal)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення у справі «Маґі проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Magee v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Аверілл проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Averill v. the United Kingdom)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення у справі «Тімуртас проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Timurtas v. Turkey)
 
Рішення палати. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgment)
 
Рішення у справі «Ердоґду проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Erdogdu v. Turkey)
 
Рішення у справі «Фокслі проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Foxley v. the United Kingdom)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення у справі «Куам та інші проти Бельгії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Coлme and Others v. Belgium)
 
123 рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (123 Chamber judgments)
 
Рішення у справі «Фрайдлендер проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Frydlender v. France)
 
Рішення у справі «"Ча'ар Шалом Ве Цедек" проти Франції».Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Cha'are Shalom ve Tsedek v. France)
 
Рішення у справі «Салман проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Salman v. Turkey)
 
Рішення у справі «Ільхан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ilhan v. Turkey)
 
Рішення у справі «Константинеску проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Constantinescu v. Romania)
 
Рішення у справі «Нуутінен проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Nuutinen v. Finland)
 
Рішення палати щодо Греції. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgment concerning Greece)
 
Рішення у справі «Сабер Бен Алі проти Мальти». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Sabeur Ben Ali v. Malta)
 
Рішення у справі «Нєдбала проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Niedbala v. Poland)
 
Рішення у справі «Акін проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Akin v. the Netherlands)
 
Рішення палат стосовно Данії, Греції, Швейцарії та Словаччини. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Denmark, Greece, Switzerland and Slovakia)
 
Рішення у справі «Джабарі проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Jabari v. Turkey)
 
Рішення у справі «Дікме проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Dikme v. Turkey)
 
Рішення у справі «Тжаска проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Trzaska v. Poland)
 
Рішення у справі «Гансен проти Данії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Hansen v. Denmark)
 
Рішення у справі «Кіліз проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ciliz v. the Netherlands)
 
Рішення у справі «G.H.H. та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of G.H.H. and Others v. Turkey)
 
Рішення у справі «Ельсгольц проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Elsholz v. Germany)
 
Рішення у справі «Скоццарі та Дж'юнта проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Scozzari & Giunta v. Italy)
 
Рішення у справі «Сенер проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Sener v. Turkey)
 
Рішення у справі «Екінчі проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ekinci v. Turkey)
 
Рішення палат стосовно Франції. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning France)
 
Рішення у справі «Калок проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Caloc v. France)
 
Рішення палат стосовно Франції та Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning France and Italy)
 
Рішення у справі «Матточча проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Mattoccia v. Italy)
 
Рішення у справі «Тьєрс та інші проти Сан-Марино». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Tierce and Others v. San Marino)
 
Рішення у справах «Ластіґ-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства» та «Сміт і Ґрейді проти Сполученого Королівства»за статтею 41. Комюніке Секретаря Суду. (Judgments (Article 41) in the cases of Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smithand Grady v. the United Kingdom)
 
Рішення палат стосовно Німеччини, Італії, Польщі та Португалії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Germany, Italy, Poland and Portugal)
 
Рішення у справі «Єціус проти Литви». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Jecius v. Lithuania)
 
Рішення у справі «A.D.T. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of A.D.T. v. the United Kingdom)
 
Рішення палат стосовно Чеської Республіки, Австрії, Франції та Греції.Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Czech Republic, Austria, France and Greece)
 
Рішення палат стосовно Кіпру, Франції та Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Cyprus, France and Italy)
 
Рішення палат стосовно Греції та Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Greece and Italy)
 
Ухвала щодо прийнятності заяви № 45539/99 Сергія Михайловича Фальковича проти України
(Décision sur la recevabilité de la requête n°45539/99 présentée par Sergey Mikhaylovich Falkovich contre l'Ukraine)
 
Ухвала за заявою № 47602/99 Валентини Іванівни Бондарчук проти України
(Décision requête n°47602/99 présentée par Valentina Ivanovna Bondarchuk contre l'Ukraine)
 
Голова Європейського суду з прав людини має призначити трьох осіб, згідно з мандатом про головування Португалії в Європейському Союзі. Комюніке Секретаря Суду. (President of the European Court of Human Rights to appoint three personalities under Portuguese EU Presidency mandate)
 
Голова Європейського суду з прав людини призначає трьох «досвідчених осіб». Комюніке Секретаря Суду. (President of the European Court of Human Rights appoints three «wise persons»)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
  
 
 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua