Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

ЖУРНАЛ № 2'2000  
ЗМІСТ

Рішення у справі «Курт Нільсен проти Данії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Kurt Nielsen v. Denmark)
 
Рішення палат щодо тривалості провадження справ стосовно Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning length of proceedings cases in respect of Italy)
 
Рішення у справі «Ґарсія Манібардо проти Іспанії». Комюніке Секретаря Суду.
(Arrêt dans l'affaire García Manibardo c. Espagne)
 
Рішення у справі «Аманн проти Швейцарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Amann v. Switzerland)
 
Рішення у справах «Роу та Дейвіс проти Сполученого Королівства», «Джаспер проти Сполученого Королівства» та «Фітт проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgments in the cases of Rowe and Davis v. the United Kingdom, Jasper v. the United Kingdom and Fitt v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Фуентес Бобо проти Іспанії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Fuentes Bobo v. Spain)
 
Рішення палат у справах щодо Португалії, Литви, Греції та Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Portugal, Lithuania, Greece and Italy)
 
Рішення у справі «Крцмар та інші проти Чеської Республіки». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Krcmár and Others v. the Czech Republic)
 
Рішення у справі «Стівен Джордан проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Stephen Jordan v. the United Kingdom)
 
Рішення палат щодо Польщі, Італії та Франції. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Poland, Italy and France)
 
Рішення у справі «"Озґюр Ґюндем" проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Özgür Gündem v. Turkey)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат щодо Португалії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Portugal)
 
Рішення у справі «Кіліч проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Kiliç v. Turkey)
 
Рішення у справі «Махмут Кайя проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Mahmut Kaya v. Turkey)
 
Рішення у справі «Барановський проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Baranowski v. Poland)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення. Комюніке Секретаря Суду. (Judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Дружнє вреґулювання у справі «Данія проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Friendly settlement in the case of Denmark v. Turkey)
 
Рішення у справі «Лабіта проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Labita v. Italy)
 
Рішення у справі «Атанассоґлу та інші проти Швейцарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Athanassoglou and Others v. Switzerland)
 
Рішення у справі «Тлімменос проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Thlimmenos v. Greece)
 
Рішення у справі «"Комінґерсолл С. А." проти Португалії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Comingersoll S. A. v. Portugal)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду.(Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду.(Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення у справі «L. проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of L. v. Finland)
 
Рішення у справі «К. і Т. проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of K. and T. v. Finland)
 
Рішення у справі «Куопіла проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Kuopila v. Finland)
 
Рішення у справі «"Берґенс Тіденде" та інші проти Норвегії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Bergens Tidende and Others v. Norway)
 
Рішення у справі «Кондрон проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Condron v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Ротару проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Rotaru v. Romania)
 
Рішення у справі «Ертак проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ertak v. Turkey)
 
Рішення у справі «Сандер проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Sander v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Хан проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Khan v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Велікова проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Velikova v. Bulgaria)
 
Рішення палат щодо Словаччини і Португалії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Slovakia and Portugal)
 
Рішення палати. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgment)
 
Рішення у справі «Ван Пельт проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Van Pelt v. France)
 
Справа Вінтерверпа. Рішення від 24 жовтня 1979 року.(Winterwerp Case. Judgment of 24 October 1979)
 
Справа Вінтерверпа. Рішення від 27 листопада 1981 року (стаття 50). (Winterwerp Case. Judgment of 27 November 1981 (Article 50))
 
Ю. Зайцев. Вичерпання національних засобів правового захисту: критерії кваліфікації (Yu. Zaitsev. Exhaustion of Domestic Remedies: Criteria for the Test)
 
Обрання нових голів двох секцій. Комюніке Секретаря Суду. (Election of Two New Section Presidents)
 
Список справ, рекомендованих Радою Європи для першочергового перекладу (The List of Cases Recommended by the Council of Europe for Priority Translation)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Would Like to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Формуляр заяви, яка подається до Європейського суду з прав людини (European Court of Human Rights Application Form)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які заповнюють формуляр заяви відповідно до статті 34 Конвенції (Explanatory Note on Filling Out the Application Form under Article 34 of the Convention)
 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Загальний огляд (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Summary Overview)
 
  
 
 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua