Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

ЖУРНАЛ № 1'2003  
ЗМІСТ

Ю. Зайцев. Практика Європейського суду з прав людини українською мовою: питання інформаційного доступу (Yu. Zaitsev. Case Law of the European Court of Human Rights in the Ukrainian language: Issues of Informational Access)
 
Довідково-пошуковий апарат (за статтями Конвенції) (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат (за українським алфавітом) (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат (за латинським алфавітом) (Reference Guide Based)
 
Рішення Великої палати у справі «Пізано проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Pisano v. Italy)
 
«Шамаєв і 12 інших проти Грузії та Росії» (Заява № 36378/02). Комюніке Секретаря Суду.(Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia (Application No.36378/02))
 
Рішення палати у справі «Муйсель проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Mouisel v. France)
 
Взяття показань свідків у справі «Абдурреззак Іпек проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Witness Evidence taken in the Case of Abdürrezzak Ipek v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «E. та інші проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of E. and Others v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Бухенпроти Чеської Республіки». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Buchen v. the Czech Republic)
 
Шамаєв і 12 інших проти Грузії та Росії (Заява № 36378/02). Комюніке Секретаря Суду. (Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia (Application No. 36378/02))
 
Рішення Великої палати (стаття 41) у справі «Колишній король Греції та інші проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment (Article 41) in the Case of the Former King of Greece & Others v. Greece)
 
Рішення палати у справі «Лавенц проти Латвії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Lavents v. Latvia)
 
Рішення палати у справі «Новицька проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Nowicka v. Poland)
 
Рішення палати у справі «Краксі проти Італії» (№ 2). Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Craxi v. Italy (no. 2))
 
Рішення палати у справі «Кучук проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Küçük v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Дікле від імені DEP (Демократичної партії) проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Dicle on Behalf of the DEP (Democratic Party) v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Венема проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Venema v. the Netherlands)
 
Рішення палати у справі «A. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of A. v. the United Kingdom)
 
Рішення Великої палати у справі «N.C. проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of N.C. v. Italy)
 
Рішення палати у справах «L. та V. проти Австрії» та «S.L. проти Австрії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of L. and V. v. Austria and S.L. v. Austria)
 
Рішення палати у справі «K.A. проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of K.A. v. Finland)
 
Рішення палати у справі «Пек проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Peck v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справах «Кордова проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Cordova v. Italy)
 
Рішення палати у справах «Ван дер Вен проти Нідерландів» і «Лорсе та інші проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Van der Ven v. the Netherlands and Lorsé and Others v. the Netherlands)
 
Рішення палати у справі «Маматкулов та Абдурасулович проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Mamatkulov and Abdurasulovic v. Turkey)
 
Рішення палати у справах O, Хаммерна, Рінґвольда та Y проти Норвегії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of O, Hammern, Ringvold and Y v. Norway)
 
Рішення Великої палати у справі «Партія добробуту та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey)
 
Рішення Великої палати у справі «Одьєвр проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Odièvre v. France)
 
Рішення палати у справі «Джетін та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ģetin and Others v.Turkey)
 
Рішення палати у справі «Джавіт Ан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Djavit An v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Роумен та Шміт проти Люксембурґу». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Roemen and Schmit v. Luxembourg)
 
Рішення палати у справі «Оджалан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Öcalan v. Turkey)
 
В. Паліюк. Місце Конвенції про захист прав людини та основних свобод у правовій системі України (V. Paliyuk. The Place of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms within the Legal System of Ukraine)
 
Інформаційно-статистичне повідомлення Суду. 2002 рік. (Information Note on the Court’s Statistics, 2002)
 
Заклик до Європейского Союзу приєднатися до Європейської конвенції з прав людини (Call for European Union to Accede to European Convention on Human Rights)
 
Обрання судді від Іспанії (Election of a Judge with Respect to Spain)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
  
 
 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua