Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

ЖУРНАЛ № 1'1999  
ЗМІСТ

С. Головатий. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні
 
(S. Holovatyi. New Possibilities for the Protection of Human Rights in Ukraine)
 

(S. Holovatyi. Nouvelles possibilités de la sauvegarde des droits de l'Homme en Ukraine)
 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод
 
(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
 
( )
(Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales)
 
Регламент Суду «А» (Rules of Court "A")
 
Регламент Суду «B» (Rules of Court "B")
 
Регламент Суду (від 4 листопада 1998 року) (Rules of Court (4 November 1998))
 
Суд з прав людини: віхи історії. Інформаційне повідомлення (The Court of Human Rights: Milestones. Media Briefing)
 
Перша річна сесія Європейського суду з прав людини. Комюніке секретаря Європейського суду з прав людини
(Premiиre session de l'annйe pour la Cour europйenne des Droits de l'Homme. Communiquй du greffier de la Cour europйenne des Droits de l'Homme)
 
Відбір суддів. Інформаційне повідомлення (Choosing the Judges. Media Briefing)
 
Перше засідання суддів, обраних до Європейського суду з прав людини. Спільне комюніке секретаря Європейського суду з прав людини та секретаря Європейської комісії з прав людини
(Première réunion des juges élus à la nouvelle Cour européenne des Droits de l`Homme. Communiqué conjoint du greffier de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du secrétaire de la Commission européenne des Droits de l'Homme)
 
Список суддів, обраних до нового Суду(List of Judges Elect)
 
Новий Європейський суд з прав людини обрав свого голову, заступників голови і голів палат
(La nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme élit ses président, vice-présidents et présidents de Chambre)
 
Новий Європейський суд з прав людини обрав секретаря Суду та заступників секретаря Суду(The New European Court of Human Rights Elects its Registrar and Deputy Registrars)
 
Новий Європейський суд з прав людини обрав заступників голів палат
(La nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme élit les vice-présidents de Chambre)
 
Єдиний Суд з прав людини у Страсбурзі: листопад 1998 року(A Single Court of Human Rights in Strasbourg: November 1998)
 
Офіційне відкриття нового Європейського суду з прав людини. Прес-реліз(Official Opening of the New European Court of Human Rights. Press Release)
 
Новий Європейський суд з прав людини та Україна(The New Court of Human Rights and Ukraine)
 
Перші рішення нового Європейського суду з прав людини. Прес-реліз секретаря Суду(First Judgments of the New European Court of Human Rights. Press Release Issued by the Registrar)
 
Заява Оджалана до Європейського суду з прав людини. Прес-реліз секретаря Суду(Öcalan Application Before the European Court of Human Rights. Press Release Issued by the Registrar)
 
Палата Європейського суду з прав людини вимагає роз'яснень у справі Оджалана. Прес-реліз секретаря Суду (Chamber of the European Court of Human Rights Seeks Clarification in Öcalan Case. Press Release Issued by the Registrar)
 
Європейська комісія з прав людини: порівняльна таблиця (European Commission of Human Rights: A Comparative Table)
 
Статистичні дані(Statistics)
 
Динаміка прийняття справ до провадження, а також винесення Судом рішень та ухвал
(Rythme des saisines et des arrêts et décisions de la Cour)
 
Зведена таблиця щодо справ, які передано до провадження Суду, а також щодо судових рішень та ухвал — за період 1960-1998 рр. Станом на 1.11.98.(Table Showing Referrals to and Judgments and Decisions of the Court 1960-1998 (1.11.98))
 
Справа Лінгенса(Lingens Case)
 
В. Євінтов. Справа Лінгенса. Кримінальне засудження журналіста за дифамацію Федерального канцлера. Коментар(V. Yevintov. Lingens Case. The Criminal Conviction of a Journalist for Defaming the Federal Chancellor. Commentary)
 
Справа «Мюллер проти Франції»(Case of Muller v. France)
 
В. Євінтов. Справа «Мюллер проти Франції». Розумний строк тримання під вартою під час попереднього слідства. Коментар(V. Yevintov. Case of Muller v. France. The Reasonableness of the Length of Detention During the Pre-Trial Investigation. Commentary)
 
П. Рабінович. Рішення Європейського суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування(P. Rabinovych. Judgments of the European Court of Human Rights: Conceptual and Methodological Principles of Substantiation)
 
Бібліографія праць із питань застосуваня Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року(Bibliography of Works on Issues Concerning the Application of the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
 
Список справ, рекомендованих Радою Європи для першочергового перекладу(The List of Cases Recommended by the Council of Europe for Priority Translation)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини(Explanatory Note for Persons Who Would Like to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ). Загальний огляд(European Convention on Human Rights. Summary overview)
 
  
 
 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua