Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

Інформаційно-довідкові матеріали

Бібліографія праць із питань застосування Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (Bibliography of Works on Issues Concerning the Application of the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
 
Бібліографія праць із питань застосуваня Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року(Bibliography of Works on Issues Concerning the Application of the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
 
Відбір суддів. Інформаційне повідомлення (Choosing the Judges. Media Briefing)
 
Відбулася науково-практична конференція з прав людини (A scientific-practical conference on human rights)
 
Вітання заходів, спрямованих на забезпечення ефективності роботи Європейського суду за прав людини. Комюніке Секретаря Суду. (Measures to Secure Future Effectiveness of Human Rights Court Welcomed)
 
Голова Європейського суду з прав людини має призначити трьох осіб, згідно з мандатом про головування Португалії в Європейському Союзі. Комюніке Секретаря Суду. (President of the European Court of Human Rights to appoint three personalities under Portuguese EU Presidency mandate)
 
Голова Європейського суду з прав людини призначає трьох «досвідчених осіб». Комюніке Секретаря Суду. (President of the European Court of Human Rights appoints three «wise persons»)
 
Голова Парламентської Асамблеї Ради Європи вітає скасування смертної кари в Україні (Parliamentary Assembly President Welcomes the Abolition of the Death Penalty in Ukraine)
 
Двадцять п'ять держав підписують протокол, спрямований на вдосконалення системи захисту від дискримінації. (Twenty Five StatesSign up to Improve Protection Against Discrimination)
 
Динаміка прийняття справ до провадження, а також винесення Судом рішень та ухвал
(Rythme des saisines et des arrêts et décisions de la Cour)
 
Довідково-пошуковий апарат – за статтями Конвенції (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат – за латинським алфавітом(Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат – за українським алфавітом (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат — за латинським алфавітом (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат — за українським алфавітом (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат (за латинським алфавітом) (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат (за статтями Конвенції) (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат (за українським алфавітом) (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат за латинським алфавітом (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат за матеріалами журналу № 1, 2, 3 і 4 за 1999 рік (Reference Guide Based on the Journal № 1, 2, 3 and 4 of 1999)
 
Довідково-пошуковий апарат за матеріалами журналу № 1–4за 1999 рік та № 1(5)–4(8) за 2000 рік (Reference Guide Basedon Journal Nos. 1–4 of 1999 and Nos. 1(5)–4(8) of 2000)
 
Довідково-пошуковий апарат за статтями Конвенції (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат за українським алфавітом (Reference Guide Based)
 
Довідково-пошуковий апарат — за статтями Конвенції (Reference Guide Based)
 
Ефективність рішень Європейського суду з прав людини, або справи, розглянуті з 1959 по 1998 рік (Effects of Judgments or Cases 1959-1998)
 
Європейська комісія з прав людини: порівняльна таблиця (European Commission of Human Rights: A Comparative Table)
 
Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ). Загальний огляд (European Convention on Human Rights. Summary Overview)
 
Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ). Загальний огляд(European Convention on Human Rights. Summary overview)
 
Європейська угода про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини (European Agreement Relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights)
 
Європейський суд з прав людини виносить більше судових рішень за два роки, ніж його попередник за тридцять дев'ять років. Комюніке Секретаря Суду. (European Court of Human Rights Delivers more Judgments in two Years than its Predecessor in 39 Years)
 
Європейський суд з прав людини відхиляє прохання Саддама Хусейна про вжиття тимчасових заходів ((European Court of Human Rights rejects Request for Interim Measures by Saddam Hussein))
 
Європейський суд з прав людини: захист прав людини чи втручання у справи держави (всеукраїнський конкурс есе). (European Court of Human Rights: Human Rights Protection or Interference in the Affairs of the State. (all-Ukrainian essay contest))(European Court of Human Rights: Human Rights Protection or Interference in the Affairs of the State. (all-Ukrainian essay contest))
 
Єдиний Суд з прав людини у Страсбурзі: листопад 1998 року(A Single Court of Human Rights in Strasbourg: November 1998)
 
Заклик до Європейского Союзу приєднатися до Європейської конвенції з прав людини (Call for European Union to Accede to European Convention on Human Rights)
 
Закон України «Про ратифікацію Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини» (Law of Ukraine on Ratification of European Agreement Relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights)
 
Заява Оджалана до Європейського суду з прав людини. Прес-реліз секретаря Суду(Öcalan Application Before the European Court of Human Rights. Press Release Issued by the Registrar)
 
Заява Слободана Мілошевича (Application by Slobodan Miloљevic)
 
Зведена таблиця щодо справ, які передано до провадження Суду, а також щодо судових рішень та ухвал — за період 1960-1998 рр. Станом на 1.11.98.(Table Showing Referrals to and Judgments and Decisions of the Court 1960-1998 (1.11.98))
 
Значне підвищення продуктивності у роботі Європейського суду з прав людини (Substantial Increase in Output for the European Court of Human Rights)
 
Інформаційна записка щодо статистики Суду в 2000 році(Information Note on the Court's Statistics for 2000)
 
Інформаційно-статистичне повідомлення Суду. 2002 рік. (Information Note on the Court’s Statistics, 2002)
 
Кінець епохи: останнє засідання Європейської комісії з прав людини (End of an Era — Last Meeting of European Commission of Human Rights)
 
Комітет міністрів рекомендує проводити повторний розгляд або поновлювати провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Страсбурзьким судом (Committee of Ministers Recommends Re-examining or Reopening Certain Cases at Domestic Level Following Judgments of the Strasbourg Court)
 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Загальний огляд (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Summary Overview)
 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Загальний огляд (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Summary Overview)
 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Загальний огляд (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Summary Overview)
 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Загальний огляд (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Summary Overview)
 
Новий Європейський суд з прав людини обрав заступників голів палат
(La nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme élit les vice-présidents de Chambre)
 
Новий Європейський суд з прав людини обрав свого голову, заступників голови і голів палат
(La nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme élit ses président, vice-présidents et présidents de Chambre)
 
Новий Європейський суд з прав людини обрав секретаря Суду та заступників секретаря Суду(The New European Court of Human Rights Elects its Registrar and Deputy Registrars)
 
Новий Європейський суд з прав людини та Україна(The New Court of Human Rights and Ukraine)
 
Обережно: юридична помилка Звернення до посадових осіб органів державної влади та практиків права – передовсім до суддів і адвокатів (BE CAREFUL: A LEGAL MISTAKE. An Address to Officials at Bodies of State Power and Practicing Lawyers — Foremost to Judges and Lawyers)
 
Обрання Голови Суду, заступника Голови Суду та голів секцій (Election of President, Vice-Presidents and Section Presidents)
 
Обрання Голови Суду, заступників Голови і голів секцій (Election of Presidents, Vice-President and Section Presidents)
 
Обрання заступника Cекретаря Суду (Election of Deputy Registrar)
 
Обрання нового Секретаря Європейського суду з прав людини (New Registrar Elected at European Court of Human Rights)
 
Обрання судді від Грузії до складу Європейського суду з прав людини (Election of Georgian Judge to European Court of Human Rights)
 
Обрання судді від Іспанії (Election of a Judge with Respect to Spain)
 
Обрання судді від Польщі (Election of judge in respect of Poland)
 
Обрання судді від Росії до Європейського суду з прав людини. Комюніке Секретаря Суду. (Election of Russian Judge to the European Court of Human Rights)
 
Обрання суддів до Європейського суду з прав людини (Election of Judges to the European Court of Human Rights)
 
Обрання суддів Європейського суду з прав людини (Election of European Court of Human Rights Judges)
 
Обрання суддів Європейського суду з прав людини (Election of European Court of Human Rights)
 
Офіційне відкриття нового Європейського суду з прав людини. Прес-реліз(Official Opening of the New European Court of Human Rights. Press Release)
 
Палата Європейського суду з прав людини вимагає роз'яснень у справі Оджалана. Прес-реліз секретаря Суду (Chamber of the European Court of Human Rights Seeks Clarification in Öcalan Case. Press Release Issued by the Registrar)
 
Пам’яті Володимира Євінтова (In memory of Volodymyr Yevintov)
 
Перелік справ, вилучених з реєстру Європейського суду з прав людини з 1 вересня по 25 грудня 1999 року (Cases Struck out of the List of the European Court of Human Rights 1 September to 25 December 1999)
 
Переломний рік для Європейського суду з прав людини (Critical Year Ahead for European Court of Human Rights)
 
Переобрання судді від Грузії до Суду з прав людини (Re-Election of Georgian Judge at Court of Human Rights)
 
Перша річна сесія Європейського суду з прав людини. Комюніке секретаря Європейського суду з прав людини
(Premiиre session de l'annйe pour la Cour europйenne des Droits de l'Homme. Communiquй du greffier de la Cour europйenne des Droits de l'Homme)
 
Перше засідання суддів, обраних до Європейського суду з прав людини. Спільне комюніке секретаря Європейського суду з прав людини та секретаря Європейської комісії з прав людини
(Première réunion des juges élus à la nouvelle Cour européenne des Droits de l`Homme. Communiqué conjoint du greffier de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du secrétaire de la Commission européenne des Droits de l'Homme)
 
Перші рішення нового Європейського суду з прав людини. Прес-реліз секретаря Суду(First Judgments of the New European Court of Human Rights. Press Release Issued by the Registrar)
 
Поступове вдосконалення роботи Суду в умовах зростання його перевантаженості. Комюніке Секретаря Суду. (Court making steady progress in the face of continuing rise in case-load)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Would Like to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who would Like to Appeal to the European Court of Human Rig)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Would Like to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Would Like to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини(Explanatory Note for Persons Who Would Like to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини(Explanatory Note for Persons Who would Like to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які заповнюють формуляр заяви відповідно до статті 34 Конвенції (Explanatory Note on Filling Out the Application Form under Article 34 of the Convention)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які заповнюють формуляр заяви відповідно до статті 34 Конвенції (Explanatory Note on Filling Out the Application Form under Article 34 of the Convention)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини. (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Пояснювальна нотатка для осіб, які мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини (Explanatory Note for Persons Who Intend to Appeal to the European Court of Human Rights)
 
Про призначення нових міжнародних членів до складу Конституційного суду Боснії та Герцеґовини (Appointment of New International Members to Bosnia and Herzegovina Constitutional Court)
 
Промова Гіля Карлоса Родріґеса Іґлесіаса, Голови Суду Європейських Співтовариств (Speech given by Gil Carlos Rodriguez Iglesias, President of the Court of Justice of the European Communities)
 
Промова Люціуса Вільдхабера, Голови Європейського суду з прав людини (Speech by Luzius Wildhaber, President of the European Court of Human Rights)
 
Рада Європи вітає скасування смертної кари в Україні (Council of Europe Welcomes Abolition of Death Penalty in Ukraine)
 
Реґламент Суду (листопад 2003 року) (Rules of Court (November 2003))
 
Резолюція Res(2004)3 Комітету міністрів щодо рішень, які розкривають системну проблему, що лежить в основі порушення (Resolution Res(2004)3 of the Committee of Ministers on judgments revealing an underlying systemic problem)
 
Рекомендація Rec(2002)13 Комітету міністрів державам-членам щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської конвенції з прав людини і практики Європейського суду з прав людини в державах-членах (Recommendation Rec(2002)13 of the Committee of Ministers to member states on the publication and dissemination in the member states of the text of the European Convention on Human Rights and of the case-law of the European Court of Human Rights)
 
Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці (Recommendation Rec(2004)4 of the Committee of Ministers to member states on the European Convention on Human Rights in university education and professional training)
 
Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини (Recommendation Rec(2004)5 of the Committee of Ministers to member states on the verification of the compatibility of draft laws, existing laws and administrative practice with the standards laid down in the European Convention on Human Rights)
 
Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів державам-членам щодо вдосконалення національних засобів правового захисту (Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member states on the improvement of domestic remedies)
 
Різке зростання завантаженості у роботі Європейського суду з прав людини (Steep Rise in Workload for European Court of Human Rights)
 
Рішення Конституційного Суду України №13-рп/2001 від 10 жовтня 2001 року (The decision by the Constitutional Court of Ukraine No. 13-рп/2001 of 10 October 2001)
 
Розгляд заяв позивачів Забужжя відстрочено («Bug River» cases adjourned)
 
Список слухань 31 серпня 1999 року (List of Hearings 31 August 1999)
 
Список слухань з 8 до 29 вересня 1999 року (List of Hearings 8–29 September 1999)
 
Список справ, рекомендованих Радою Європи для першочергового перекладу (The List of Cases Recommended by the Council of Europe for Priority Translation)
 
Список справ, рекомендованих Радою Європи для першочергового перекладу (The List of Cases Recommended by the Council of Europe for Priority Translation)
 
Список справ, рекомендованих Радою Європи для першочергового перекладу (The List of Cases Recommended by the Council of Europe for Priority Translation)
 
Список справ, рекомендованих Радою Європи для першочергового перекладу (The List of Cases Recommended by the Council of Europe for Priority Translation)
 
Список справ, рекомендованих Радою Європи для першочергового перекладу (The List of Cases Recommended by the Council of Europe for Priority Translation)
 
Список справ, рекомендованих Радою Європи для першочергового перекладу(The List of Cases Recommended by the Council of Europe for Priority Translation)
 
Список суддів, обраних до нового Суду(List of Judges Elect)
 
Справа «Кіпр проти Туреччини», передана на розгляд Європейського суду з прав людини. Комюніке Секретаря Суду. (Case of Cyprus against Turkey Referred to the European Court of Human Rights)
 
Статистична інформація (Statistical Information)
 
Статистична інформація(Statistical Information)
 
Статистичні дані(Statistics)
 
Суд з прав людини: віхи історії. Інформаційне повідомлення (The Court of Human Rights: Milestones. Media Briefing)
 
Суддя, обраний від Боснії та Герцеґовини (Judge Elected in Respect of Bosnia and Herzegovina)
 
Суддя, обраний від Республіки Словаччина (Judge Elected in Respect of the Republic of Slovakia)
 
Тимчасовий захід у справі Оджалана (Interim Measure in the Öcalan Case)
 
Туреччина. Справа Оджалана: «Сміливе рішення» (Turkey/Ocalan: «A Brave Decision»)
 
Формуляр заяви, яка подається до Європейського суду з прав людини (European Court of Human Rights Application Form)
 
Формуляр заяви, яка подається до Європейського суду з прав людини (European Court of Human Rights Application Form)
 
Франція. Справа Хаккара: питання про виконання міжнародних зобов'язань (France and the Hakkar Case: the Question of Compliance with International Obligations)
 
  
 
 

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua