Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

Комюніке

«Шамаєв і 12 інших проти Грузії та Росії» (Заява № 36378/02). Комюніке Секретаря Суду.(Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia (Application No.36378/02))
 
123 рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (123 Chamber judgments)
 
33 рішення палат про порушення права на справедливий судовий розгляд (33 chamber judgments finding violations of right to fair trial)
 
Взяття показань свідків у справі «Абдурреззак Іпек проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Witness Evidence taken in the Case of Abdürrezzak Ipek v. Turkey)
 
Дружнє вреґулювання у справі «Данія проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Friendly settlement in the case of Denmark v. Turkey)
 
Заяву Мілошевича оголошено неприйнятною. Комюніке Секретаря Суду. (Application by Miloševiæ decklared inadmissible)
 
Обрання нових голів двох секцій. Комюніке Секретаря Суду. (Election of Two New Section Presidents)
 
Остаточне рішення у справі «К. і Т. проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Final Judgment in the Case of K. and T. v. Finland)
 
Перше рішення стосовно Росії: «Бурдов проти Росії». Комюніке Секретаря Суду. (First Judgment Concerning Russia: Burdov v. Russia)
 
Прітті проти Сполученого Королівства. Комюніке Секретаря Суду. (Pretty v. the United Kingdom)
 
Рішення Великої палати (стаття 41) у справі «Беєлер проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment (Article 41)in the Case of Beyeler v. Italy)
 
Рішення Великої палати (стаття 41) у справі «Колишній король Греції та інші проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment (Article 41) in the Case of the Former King of Greece & Others v. Greece)
 
Рішення Великої палати у справах: «МакЕлгінні проти Ірландії», «Аль-Адсані проти Сполученого Королівства» та "Фоґарті проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgments in the Cases of: McElhinney v. Ireland, Al-Adsani v. the United Kingdom and Fogarty v. the United Kingdom)
 
Рішення Великої палати у справі «N.C. проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of N.C. v. Italy)
 
Рішення Великої палати у справі «Азінас проти Кіпру». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Azinas v. Cyprus)
 
Рішення Великої палати у справі «Ассанідзе проти Грузії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Assanidze v. Georgia)
 
Рішення Великої палати у справі «Броньовський проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Broniowski v. Poland)
 
Рішення Великої палати у справі «Во проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Vo v. France)
 
Рішення Великої палати у справі «Ґоржелік та інші проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Gorzelik and Others v. Poland)
 
Рішення Великої палати у справі «Ґоч проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Göç v. Turkey)
 
Рішення Великої палати у справі «Едвардс і Льюїс проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Edwards and Lewis v. the United Kingdom)
 
Рішення Великої палати у справі «І. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of I. v. the United Kingdom)
 
Рішення Великої палати у справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia)
 
Рішення Великої палати у справі «Кінґзлі проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgmentin the Case of Kingsley v. the United Kingdom)
 
Рішення Великої палати у справі «Копецький проти Словаччини». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment Kopecký v. Slovakia)
 
Рішення Великої палати у справі «Крістіна Ґудвін проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgmentin the Case of Christine Goodwin v. the United Kingdom)
 
Рішення Великої палати у справі «Кумпене і Мазере проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Cumpănă and Mazăre v. Romania)
 
Рішення Великої палати у справі «Маестрі проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Maestri v. Italy)
 
Рішення Великої палати у справі «Макарацис проти Греції». Комюніке Секретаря Суду.(Grand Chamber Judgment in the Case of Makaratzis v. Greece)
 
Рішення Великої палати у справі «Маматкулов і Аскаров проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Grand Chamber Judgment in the Case of Mamatkulov and Askarov v. Turkey)
 
Рішення Великої палати у справі «Мастроматтео проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Mastromatteo v. Italy)
 
Рішення Великої палати у справі «Оджалан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Grand Chamber Judgment in the Case of Öçalan v. Turkey)
 
Рішення Великої палати у справі «Одьєвр проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Odièvre v. France)
 
Рішення Великої палати у справі «Онер’їльдиз проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Grand Chamber Judgment in the Case of Öneryıldız v. Turkey)
 
Рішення Великої палати у справі «Партія добробуту та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey)
 
Рішення Великої палати у справі «Педерсен і Бодсґор проти Данії». Комюніке Секретаря Суду.(Grand Chamber Judgment in the Case of Pedersen and Baadsgaard v. Denmark)
 
Рішення Великої палати у справі «Перез проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Perez v. France)
 
Рішення Великої палати у справі «Пізано проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Pisano v. Italy)
 
Рішення Великої палати у справі «Стаффорд проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgmentin the Case of Stafford v. the United Kingdom)
 
Рішення Великої палати у справі «Тагсін Аджар проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Grand Chamber Judgment in the Case of Tahsin Acar v. Turkey)
 
Рішення Європейського суду з прав людини. Комюніке Секретаря Суду. (Judgments of the European Court of Human Rights)
 
Рішення Європейського суду з прав людини. Комюніке Секретаря Суду. (Judgments of the European Court of Human Rights)
 
Рішення Європейського суду про першочерговий розгляд справи «Прітті проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Case of Pretty v. the United Kingdom given Priority by European Court)
 
Рішення палат стосовно Греції та Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Greece and Italy)
 
Рішення палат стосовно Данії, Греції, Швейцарії та Словаччини. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Denmark, Greece, Switzerland and Slovakia)
 
Рішення палат стосовно Кіпру, Франції та Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Cyprus, France and Italy)
 
Рішення палат стосовно Німеччини, Італії, Польщі та Португалії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Germany, Italy, Poland and Portugal)
 
Рішення палат стосовно Франції та Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning France and Italy)
 
Рішення палат стосовно Франції. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning France)
 
Рішення палат стосовно Чеської Республіки, Австрії, Франції та Греції.Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Czech Republic, Austria, France and Greece)
 
Рішення палат у справах щодо Португалії, Литви, Греції та Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Portugal, Lithuania, Greece and Italy)
 
Рішення палат щодо Австрії, Італії та Сан-Марино. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Austria, Italy and San Marino)
 
Рішення палат щодо Польщі, Італії та Франції. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Poland, Italy and France)
 
Рішення палат щодо Португалії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Portugal)
 
Рішення палат щодо Словаччини і Португалії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning Slovakia and Portugal)
 
Рішення палат щодо тривалості провадження справ стосовно Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments concerning length of proceedings cases in respect of Italy)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду.(Chamber judgments)
 
Рішення палат. Комюніке Секретаря Суду.(Chamber judgments)
 
Рішення палат: «Антонакопулос, Ворцела і Антонакопулу проти Греції» та 26 справ щодо тривалості процедури їх розгляду. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgments: Antonakopoulos, Vortsela and Antonakopoulou v. Greece and 26 length proceedings cases)
 
Рішення палати стосовно Естонії. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgment concerning Estonia)
 
Рішення палати стосовно Нідерландів. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment Concerning the Netherlands)
 
Рішення палати у справах «G.B. проти Болгарії» та «Йорґов проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of G.B. v. Bulgaria and Iorgov v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справах «L. та V. проти Австрії» та «S.L. проти Австрії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of L. and V. v. Austria and S.L. v. Austria)
 
Рішення палати у справах «Ван дер Вен проти Нідерландів» і «Лорсе та інші проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Van der Ven v. the Netherlands and Lorsé and Others v. the Netherlands)
 
Рішення палати у справах «Кархуваара та “Ільталехті” проти Фінляндії» і «Селістьо проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Karhuvaara and Iltalehti v. Finland and Selistö v. Finland)
 
Рішення палати у справах «Кордова проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Cordova v. Italy)
 
Рішення палати у справах «Лейла Шахін проти Туреччини» та «Зейнеп Текін проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Leyla Şahin v. Turkey and Zaynep Tekin v. Turkey)
 
Рішення палати у справах «О'Хара проти Сполученого Королівства» та «Бреннан проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Cases of O'Hara v. the United Kingdom and Brennan v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справах «Садік Ондер проти Туреччини» і «Чолак та Філізер протиТуреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Sadik Önder v. Turkey and Çolak and Filizer v. Turkey)
 
Рішення палати у справах «Сахін проти Німеччини», «Зоммерфельд проти Німеччини» і «Гоффманн проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Sahinv. Germany, Sommerfeld v. Germany, and Hoffmann v. Germany)
 
Рішення палати у справах «Тампібіллаї проти Нідерландів» та «Венкадаяласарма проти Нідерландів. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Thampibillai v. the Netherlands and Venkadajalasarma v. the Netherlands)
 
Рішення палати у справах «Яношевич проти Швеції» і«Компанія "Вестберґа Таксі Актіеболаґ" та Вулич проти Швеції».Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of Janosevic v. Sweden and Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden)
 
Рішення палати у справах O, Хаммерна, Рінґвольда та Y проти Норвегії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgments in the Cases of O, Hammern, Ringvold and Y v. Norway)
 
Рішення палати у справі «“Відес Айзсадзібас Клубс” проти Латвії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia)
 
Рішення палати у справі «“Партидул Комуніштилор (Непечеристі)” і Унґуряну проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Partidul Comuniştilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania)
 
Рішення палати у справі «“Радіо Франції” проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Radio France v. France)
 
Рішення палати у справі «“Українська Прес-Група” проти України». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Ukrainian Media Group v. Ukraine)
 
Рішення палати у справі «A. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of A. v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «D.G. проти Ірландії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of D.G. v. Ireland)
 
Рішення палати у справі «D.P. та J.C. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of D.P. & J.C. v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «E. та інші проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of E. and Others v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «H.L. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of H.L. v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «I.J.L., G.M.R. та A.K.P. проти Сполученого Королівства» за статтею 41. Комюніке Секретаря Суду. (Article 41 Chamber Judgment in the Case of I.J.L., G.M.R. and A.K.P. v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «K.A. проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of K.A. v. Finland)
 
Рішення палати у справі «P.G. та J.H. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgmentin the Case of P.G. and J.H. v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «R. L. та M.-J.D. проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of R. L. and M.-J.D. v. France)
 
Рішення палати у справі «А. та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of A. and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Абдулсамет Яман проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Abdülsamet Yaman v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Аґґа проти Греції» № 2. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Agga v. Greece No.2)
 
Рішення палати у справі «Адалі проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Adali v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Азіз проти Кіпру». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Aziz v. Cyprus)
 
Рішення палати у справі «Айдер та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ayder and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Акар та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Acar and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Аккум та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Akkum and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Алтун проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Altun v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Альґур проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Algür v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Аль-Нашіф та інші проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Al-Nashif and Others v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справі «Аміхалаку проти Молдови». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Amihalachioaie v. Moldova)
 
Рішення палати у справі «Анґелова проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Anguelova v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справі «Ахмет Озкан та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ahmet Özkan and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Баббінз проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Bubbins v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Балог проти Угорщини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Balogh v. Hungary)
 
Рішення палати у справі «Барбу Ангелеску проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Barbu Anghelescu v. Romania)
 
Рішення палати у справі «Бати та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Batı and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Біян проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Biyan v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Брункрона проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Bruncrona v. Finland)
 
Рішення палати у справі «Булдан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Buldan v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Бурсук проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Bursuc v. Romania)
 
Рішення палати у справі «Бусуйок проти Молдови». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Busuioc v. Moldova)
 
Рішення палати у справі «Бухенпроти Чеської Республіки». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Buchen v. the Czech Republic)
 
Рішення палати у справі «Ван Россем проти Бельгії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of van Rossem v. Belgium)
 
Рішення палати у справі «Венема проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Venema v. the Netherlands)
 
Рішення палати у справі «Вища духовна рада мусульманської громади проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справі «Вілліс проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Willis v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Вілсон та Національна спілка журналістів, Палмер, Уайт і Національна спілка залізничних, морських і транспортних працівників, Дулан та інші проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Wilson, and the National Union of Journalists, Palmer, Wyeth and the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers and Doolan and Others v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Водяренска Акційова Сполечность, AS проти Чеської Республіки». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgment in the Case of Vodárenská Akciová Společnost, AS v. Czech Republic)
 
Рішення палати у справі «Гаасе проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Haase v. Germany)
 
Рішення палати у справі «Ганновер проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Hannover v. Germany)
 
Рішення палати у справі «Ґезичі проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Gezici v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Геннадій Науменко проти України». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgmentin the Case of Gennadiy Naumenko v. Ukraine)
 
Рішення палати у справі «Герст проти Сполученого Королівства» (№ 2). Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Hirst v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Геттон та інші проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgmentin the Case of: Hatton and Others v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Ґласс проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Glass v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Ґорґулю проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Görgülü v. Germany)
 
Рішення палати у справі «Грицо проти Словаччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Hrico v. Slovakia)
 
Рішення палати у справі «Гусинський проти Росії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Gusinskiy v. Russia)
 
Рішення палати у справі «Гуттен-Чапська проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Hutten-Czapska v. Poland)
 
Рішення палати у справі «Джавіт Ан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Djavit An v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Джейхан Демір та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Ceyhan Demir and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Джетін та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ģetin and Others v.Turkey)
 
Рішення палати у справі «Дікле від імені DEP (Демократичної партії) проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Dicle on Behalf of the DEP (Democratic Party) v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Елчі та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Elçi and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Енгорн проти Швеції». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Enhorn v. Sweden)
 
Рішення палати у справі «Жданока проти Латвії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ždanoka v. Latvia)
 
Рішення палати у справі «Жельфман проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Gelfmann v. France)
 
Рішення палати у справі «Зенґін проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Zengin v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Зульджихан Шахін та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Zülcihan Şahin and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Ікінджісой проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ikincisoy v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Іпек проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgmentin the Case of Ipek v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Ісса та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Issa and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «К.А. та A.D. проти Бельгії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of K.A. and A.D. v. Belgium)
 
Рішення палати у справі «Калашников проти Росії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Kalashnikov v. Russia)
 
Рішення палати у справі «Кегайов проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Kehayov v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справі «Клас та інші проти Бельгії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Claes and Others v. Belgium)
 
Рішення палати у справі «Коломбані та інші проти Франції».Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Colombani and Others v. France)
 
Рішення палати у справі «Компанія “Плон” проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Plon (société) v. France)
 
Рішення палати у справі «Коннорз проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Connors v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Краксі проти Італії» (№ 2). Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Craxi v. Italy (no. 2))
 
Рішення палати у справі «Крастанов проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Krastanov v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справі «Кутцнер проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Kutzner v. Germany)
 
Рішення палати у справі «Кучук проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Küçük v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Лавенц проти Латвії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Lavents v. Latvia)
 
Рішення палати у справі «Маґальяїш Перейра проти Португалії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Magalhгes Pereira v. Portugal)
 
Рішення палати у справі «Майзит проти Росії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Mayzit v. Russia)
 
Рішення палати у справі «Мак-Вікар проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of McVicar v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Мак-Шейн проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of McShane v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Маматкулов та Абдурасулович проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Mamatkulov and Abdurasulovic v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Мартінес Сала та інші проти Іспанії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Martinez Sala and Others v. Spain)
 
Рішення палати у справі «Матенсіо проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Matencio v. France)
 
Рішення палати у справі «Мерже і Крос проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Merger and Cros v. France)
 
Рішення палати у справі «Мехмет Емін Юксель проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Mehmet Emin Yüksel v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Морено Ґомес проти Іспанії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Moreno Gómez v. Spain)
 
Рішення палати у справі «Морріс проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Morris v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Муйсель проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Mouisel v. France)
 
Рішення палати у справі «Начова та інші проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Nachova and Others v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справі «Невмержицький проти України». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Nevmerzhitsky v. Ukraine)
 
Рішення палати у справі «Нікула проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Nikula v. Finland)
 
Рішення палати у справі «Новицька проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Nowicka v. Poland)
 
Рішення палати у справі «Новосьолов проти Росії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Novoselov v. Russia)
 
Рішення палати у справі «Нурай Шен проти Туреччини» (№2). Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Nuray Sen v. Turkey (No. 2))
 
Рішення палати у справі «Оджалан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Öcalan v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Озалп та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Özalp and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Онер'їлдіз проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Oneryildiz v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Орхан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Orhan v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Папон проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Papon v. France)
 
Рішення палати у справі «Пек проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Peck v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Піні і Бертані та Манера і Атрипальді проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Pini and Bertani & Manera and Atripaldi v. Romania)
 
Рішення палати у справі «Пла і П’юнсерно проти Андорри». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Pla and Puncernau v. Andorra)
 
Рішення палати у справі «Подкользіна проти Латвії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Podkolzina v. Latvia)
 
Рішення палати у справі «Прітті проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Pretty v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Продан проти Молдови». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Prodan v. Moldova)
 
Рішення палати у справі «Р., С. та S. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of P., C. and S. v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Рамірес Санчес проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Ramirez Sanchez c. France)
 
Рішення палати у справі «Рівас проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Rivas v. France)
 
Рішення палати у справі «Різос і Даскас проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Rizos and Daskas v. Greece)
 
Рішення палати у справі «Роумен та Шміт проти Люксембурґу». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Roemen and Schmit v. Luxembourg)
 
Рішення палати у справі «С.G. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of C.G. v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Сабоу і Пиркелаб проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Sabou and Pîrcălab v. Romania)
 
Рішення палати у справі «Садак та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Sadak and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Саккопулос проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Sakkopoulos v. Greece)
 
Рішення палати у справі «Сейдович проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Sejdovic v. Italy)
 
Рішення палати у справі «Сехер Караташ проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Seher Karatas v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Сідабрас і Джяутас проти Литви». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Sidabras and Džiautas v. Lithuania)
 
Рішення палати у справі «Слімані проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Slimani v. France)
 
Рішення палати у справі «Соден проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Sawden v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Солаков проти колишньої югославської республіки Македонії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia)
 
Рішення палати у справі «Станков та об'єднана македонська організація "Ілінден" проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справі «Стил і Моррис проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Steel and Morris v. the United Kingdom)
 
Рішення палати у справі «Сугейла Айдин проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Süheyla Aydın v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Сунал проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Sunal v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Ташкин та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Taşkın and Others v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Текдаґ проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Tekdağ v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Тотева проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Toteva v. Bulgaria)
 
Рішення палати у справі «Ульку Екінчі проти Туреччини».Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ülkü Ekinci v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Унал Текелі проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Ьnal Tekeli v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Фарбтух проти Латвії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Farbtuhs v. Latvia)
 
Рішення палати у справі «Фретте проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Frette v. France)
 
Рішення палати у справі «Хасан Ільхан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Hasan Ilhan v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Челік та Імрет проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Çelik and İmret v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Шамаєв і 12 інших проти Грузії і Росії». Комюніке Секретаря Суду.(Chamber Judgment in the Case of Shamayev and 12 others v. Georgia and Russia)
 
Рішення палати у справі «Шемсе Онен проти Туреччини».Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of ªemse Önen v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Шові та інші проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of chauvy and others v. France)
 
Рішення палати у справі «Штамбук проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Stambuk v. Germany)
 
Рішення палати у справі «Язар, Караташ, Аксой та Народна трудова партія (НТП) проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Yazar, Karataє, Aksoy and the People's Labour Party (HEP) v. Turkey)
 
Рішення палати у справі «Ян та інші проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Chamber Judgment in the Case of Jahn and Others v. Germany)
 
Рішення палати щодо Греції. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgment concerning Greece)
 
Рішення палати. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgment)
 
Рішення палати. Комюніке Секретаря Суду. (Chamber judgment)
 
Рішення Суду про проведення на місці слідчих дій у справі «Іласку та інші проти Молдови та Росії». Комюніке Секретаря Суду. (On-the-Spot Investigation in the Case of Ilascu and Others v. Moldova and Russia)
 
Рішення у справі «Бускаріні та інші проти Сан-Марино». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Buscarini and Others v. San Marino)
 
Рішення у справах «Балі проти Франції», «Луґхофер проти Австрії», «Фолкнер проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду (Judgments in the cases of Baghli v. France, Lughofer v. Austria and Faulkner v. the United Kingdom)
 
Рішення у справах «Боттацці, А. П., Ді Мауро, А. Л. М. та Феррарі проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the cases of Bottazzi, A. P., Di Mauro, A. L. M. and Ferrari v. Italy)
 
Рішення у справах «Гіні та Мак-Ґіннес проти Ірландії» і "Квінн проти Ірландії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgments in the Casesof Heaney and McGuinness v. Ireland and Quinn v. Ireland )
 
Рішення у справах «Г'ю Джордан проти Сполученого Королівства»,«Мак-Керр проти Сполученого Королівства», «Келлі та інші проти Сполученого Королівства», «Шенехен проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgments in the Cases of Hugh Jordan v. the United Kingdom, McKerr v. the United Kingdom, Kelly & Others v. the United Kingdom, Shanaghan v. the United Kingdom)
 
Рішення у справах «Ластіг-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства» та «Сміт і Грейді проти Сполученого Королівства». (Judgments in the cases of Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smith and Grady v. the United Kingdom)
 
Рішення у справах «Ластіґ-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства» та «Сміт і Ґрейді проти Сполученого Королівства»за статтею 41. Комюніке Секретаря Суду. (Judgments (Article 41) in the cases of Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smithand Grady v. the United Kingdom)
 
Рішення у справах «Роу та Дейвіс проти Сполученого Королівства», «Джаспер проти Сполученого Королівства» та «Фітт проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgments in the cases of Rowe and Davis v. the United Kingdom, Jasper v. the United Kingdom and Fitt v. the United Kingdom)
 
Рішення у справах «Т. проти Сполученого Королівства» і «V. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the cases of T. v. the United Kingdom and V. v. the United Kingdom)
 
Рішення у справах «Уейт і Кеннеді проти Німеччини» та «Бір і Ріган проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the cases of Waite and Kennedy v. Germany and Beer and Regan v. Germany)
 
Рішення у справах «Чепмен проти Сполученого Королівства»,«Костер проти Сполученого Королівства», «Біард проти Сполученого Королівства», «Лі проти Сполученого Королівства» і «Джейн Сміт проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Cases of: Chapman v. the United Kingdom, Costerv. the United Kingdom, Beard v. the United Kingdom, Lee v. the United Kingdom, Jane Smith v. the United Kingdom)
 
Рішення у справах «Штрелец, Кесслер і Кренц проти Німеччини»та «К.-Н. W. проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgments in the Cases of Streletz, Kessler and Krenz v. Germanyand K.-H. W. v. Germany)
 
Рішення у справі «Метьюз проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду.(Judgment in the case of Matthews v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «"Берґенс Тіденде" та інші проти Норвегії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Bergens Tidende and Others v. Norway)
 
Рішення у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy)
 
Рішення у справі «"Комінґерсолл С. А." проти Португалії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Comingersoll S. A. v. Portugal)
 
Рішення у справі «"Ньюс Ферлаґз ҐмбХ і КоКҐ" проти Австрії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of News Verlags GmbH & CoKG v. Austria)
 
Рішення у справі «"Озґюр Ґюндем" проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Özgür Gündem v. Turkey)
 
Рішення у справі «"Теле-1 Приватфернсегезельшафт мбХ" проти Австрії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Tele1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria)
 
Рішення у справі «"Ча'ар Шалом Ве Цедек" проти Франції».Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Cha'are Shalom ve Tsedek v. France)
 
Рішення у справі «A.D.T. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of A.D.T. v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «G.H.H. та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of G.H.H. and Others v. Turkey)
 
Рішення у справі «I.J.L, G.M.R. та A.K.P. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the caseof I. J. L, G. M. R. and A. K. P. v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «L. проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of L. v. Finland)
 
Рішення у справі «T.В. проти Мальти». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of T.W. v. Malta)
 
Рішення у справі «Z. та інші проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Z. and Othersv. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Аверілл проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Averill v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Авшар проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Avєar v. Turkey)
 
Рішення у справі «Агудімос та судноплавна компанія "Сефаллоніан скай" проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Agoudimos & Cefallonian Sky Shipping co. v. Greece)
 
Рішення у справі «Аквіліна проти Мальти». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Aquilina v. Malta)
 
Рішення у справі «Акденіц та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Akdeniz and Others v. Turkey)
 
Рішення у справі «Акін проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Akin v. the Netherlands)
 
Рішення у справі «Аккоч проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Akkoç v. Turkey)
 
Рішення у справі «Акман проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Akman v. Turkey)
 
Рішення у справі «Алмейда Ґаррет, Машкареньяш Фалкан та інші проти Португалії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao and Others v. Portugal)
 
Рішення у справі «Алтай проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Altay v. Turkey)
 
Рішення у справі «Аманн проти Швейцарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Amann v. Switzerland)
 
Рішення у справі «Атанассоґлу та інші проти Швейцарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Athanassoglou and Others v. Switzerland)
 
Рішення у справі «Атлан проти Сполученого Королівства».Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Atlanv. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Барановський проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Baranowski v. Poland)
 
Рішення у справі «Беєлер проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Beyeler v. Italy)
 
Рішення у справі «Берктай проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Berktay v. Turkey)
 
Рішення у справі «Білгін проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. Judgment in the case of Bilgin v. Turkey
 
Рішення у справі «Більґін проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Bilgin v. Turkey)
 
Рішення у справі «Бладет Тромсо» і Стенсаас проти Норвегії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Bladet Tromsш and Stensaas v. Norway)
 
Рішення у справі «Брумареску проти Румунії» (справедлива сатисфакція). Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Caseof Brumгrescu v. Romania (Just satisfaction))
 
Рішення у справі «Брумареску проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Brumarescu v. Romania)
 
Рішення у справі «Буюкдаґ проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Büyükdag v. Turkey)
 
Рішення у справі «Валашинас проти Литви». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Valašinas v. Lithuania)
 
Рішення у справі «Ван Гейсегем проти Бельгії». Комюніке СекретаряСуду. (Judgment in the case of van Geyseghem v. Belgium)
 
Рішення у справі «Ван Пельт проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Van Pelt v. France)
 
Рішення у справі «Варбанов проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Varbanov v. Bulgaria)
 
Рішення у справі «Велікова проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Velikova v. Bulgaria)
 
Рішення у справі «Влох проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Wloch v. Poland)
 
Рішення у справі «Водель проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Vaudelle v. France)
 
Рішення у справі «Вуазін проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Arrét dans l'affaire Voisine c. France)
 
Рішення у справі «Гансен проти Данії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Hansen v. Denmark)
 
Рішення у справі «Ґарсія Манібардо проти Іспанії». Комюніке Секретаря Суду.
(Arrêt dans l'affaire García Manibardo c. Espagne)
 
Рішення у справі «Гарсія Руїз проти Іспанії». Комюніке Секретаря Суду(Judgment in the case of Garsнa Ruiz v. Spain)
 
Рішення у справі «Гасан і Чауш проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Hasan and Chaush v. Bulgaria)
 
Рішення у справі «Гешмен і Герруп проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Hashman and Harrup v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Гуд проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Hood v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Ґюль проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Gül v. Turkey)
 
Рішення у справі «Дактарас проти Литви». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Daktaras v. Lithuania)
 
Рішення у справі «Далбан проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Dalban v. Romania)
 
Рішення у справі «Деббуб, він же Хусейні Алі проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.
(Arrét dans l'affaire Debboub alias Husseini Ali c. France)
 
Рішення у справі «Демірей проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Demiray v. Turkey)
 
Рішення у справі «Деніці та інші проти Кіпру». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Denizci and Others v. Cyprus)
 
Рішення у справі «Джабарі проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Jabari v. Turkey)
 
Рішення у справі «Дікме проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Dikme v. Turkey)
 
Рішення у справі «Дуґоз проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Dougoz v. Greece)
 
Рішення у справі «Дуйєб проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Douiyeb v. the Netherlands)
 
Рішення у справі «Дулас проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Dulas v. Turkey)
 
Рішення у справі «Дю Рой і Малорі проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Du Roy and Malaurie v. France)
 
Рішення у справі «Еґмез проти Кіпру». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Egmez v. Cyprus)
 
Рішення у справі «Екінчі проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ekinci v. Turkey)
 
Рішення у справі «Ельсгольц проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Elsholz v. Germany)
 
Рішення у справі «Ердоґду проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Erdogdu v. Turkey)
 
Рішення у справі «Ертак проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ertak v. Turkey)
 
Рішення у справі «Ескубе проти Бельгії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Escoubet v. Belgium)
 
Рішення у справі «Єрусалем проти Австрії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Jerusalem v. Austria)
 
Рішення у справі «Єціус проти Литви». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Jecius v. Lithuania)
 
Рішення у справі «Звежинський проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Zwierzyсski v. Poland)
 
Рішення у справі «Зелінський і Прадель та Гонсалес і інші проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Zielinski and Pradal & Gonzalez and Others v. France)
 
Рішення у справі «Зубані проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Zubani v. Italy)
 
Рішення у справі «Ібрагім Аксой проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ibrahim Aksoy v. Turkey)
 
Рішення у справі «Іванчук проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Iwanczuk v. Poland)
 
Рішення у справі «Іґнакколо-Зеніде проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ignaccollo-Zenide v. Romania)
 
Рішення у справі «Ільхан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ilhan v. Turkey)
 
Рішення у справі «Йойлер проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Yöyler v. Turkey)
 
Рішення у справі «К. і Т. проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of K. and T. v. Finland)
 
Рішення у справі «Кабальєро проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Caballero v. the United Kingdo)
 
Рішення у справі «Кайлот проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.(Judgment in the case of Caillot v. France)
 
Рішення у справі «Калок проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Caloc v. France)
 
Рішення у справі «Кальвеллі та Чіґліо проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Calvelli & Ciglio v. Italy)
 
Рішення у справі «Камп і Бурімі проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Camp and Bourimi v. the Netherlands)
 
Рішення у справі «Кейбл та інші проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Cable and Others v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Кіліз проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ciliz v. the Netherlands)
 
Рішення у справі «Кіліч проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Kiliç v. Turkey)
 
Рішення у справі «Кінон проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Keenan v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Кіпр проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Cyprus v. Turkey)
 
Рішення у справі «Колишній король Греції та інші проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of the Former Kingof Greece and Others v. Greece)
 
Рішення у справі «Компанія "Елія" проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Elia Srl v. Italy)
 
Рішення у справі «Кондрон проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Condron v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Константинеску проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Constantinescu v. Romania)
 
Рішення у справі «Крес проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Kress v. France)
 
Рішення у справі «Креуз проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Kreuz v. Poland)
 
Рішення у справі «Кромбах проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Krombach v. France)
 
Рішення у справі «Крцмар та інші проти Чеської Республіки». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Krcmár and Others v. the Czech Republic)
 
Рішення у справі «Куам та інші проти Бельгії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Coлme and Others v. Belgium)
 
Рішення у справі «Кудла проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Kudla v. Poland)
 
Рішення у справі «Куопіла проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Kuopila v. Finland)
 
Рішення у справі «Курт Нільсен проти Данії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Kurt Nielsen v. Denmark)
 
Рішення у справі «Лабіта проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Labita v. Italy)
 
Рішення у справі «Лаїно проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Laino v. Italy)
 
Рішення у справі «Ларкос проти Кіпру». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Larkos v. Cyprus)
 
Рішення у справі «Лопіш Ґоміш да Сілва проти Португалії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Lopes Gomesda Silva v. Portugal)
 
Рішення у справі «Лука проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Lucа v. Italy)
 
Рішення у справі «Маауя проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Maaouia v. France)
 
Рішення у справі «Маґі проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Magee v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Мазурек проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Mazurek v. France)
 
Рішення у справі «Мак-Ґоннелл проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case McGonnel v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Мальхоус проти Чеської Республіки». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Malhous v. the Czech Republic)
 
Рішення у справі «Маттер проти Словацької Республіки». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Matter v. the Slovak Republic)
 
Рішення у справі «Матточча проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Mattoccia v. Italy)
 
Рішення у справі «Махмут Кайя проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Mahmut Kaya v. Turkey)
 
Рішення у справі «Маярич проти Словенії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Majaric v. Slovenia)
 
Рішення у справі «Меннітто проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Mennitto v. Italy)
 
Рішення у справі «Мессіна проти Італії (№ 2)». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Messina v. Italy (No. 2))
 
Рішення у справі «Мікулич проти Хорватії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Mikulic v. Croatia)
 
Рішення у справі «Мусял проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Musial v. Poland)
 
Рішення у справі «Нєдбала проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Niedbala v. Poland)
 
Рішення у справі «Ніколова проти Болгарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Nikolova v. Bulgaria)
 
Рішення у справі «Нільсен та Йонсен проти Норвегії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Nilsen and Johnsen v. Norway)
 
Рішення у справі «Нунес Віоланте проти Португалії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Nunes Violante v. Portugal)
 
Рішення у справі «Нуутінен проти Фінляндії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Nuutinen v. Finland)
 
Рішення у справі «Об'єднання "Екін" проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Association Ekin v. France)
 
Рішення у справі «Об'єднання "Ферайн ґеґен Тьєрфабрікен" проти Швейцарії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland)
 
Рішення у справі «Огур проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Ogur v. Turkey)
 
Рішення у справі «Озтюрк проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Öztürk v. Turkey)
 
Рішення у справі «Орак проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Orak v. Turkey)
 
Рішення у справі «Папахелас проти Греції». Комюніке Секретаря Суду.(Judgment in the case of Papachelas v. Greece)
 
Рішення у справі «Партія добробуту, Ербакан, Казан і Текдаль проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Refah Partisi (the Welfare Party) Erbakan, Kazan and Tekdal v. Turkey)
 
Рішення у справі «Партія свободи і демократії (ÖZDEP) проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey)
 
Рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Pйlissier and Sassi v. France)
 
Рішення у справі «Пеллеґрін проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Pellegrin v. France)
 
Рішення у справі «Пеллеґріні проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Pellegrini v. Italy)
 
Рішення у справі «Перкс та інші проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Perks and Others v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Перна проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Perna v. Italy)
 
Рішення у справі «Пірс проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Peers v. Greece)
 
Рішення у справі «Пол та Одрей Едвардз проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Caseof Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Прайс проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Price v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany)
 
Рішення у справі «Реквеньї проти Угорщини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Rekvйnyi v. Hungary)
 
Рішення у справі «Рієра Блюм та інші проти Іспанії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Riera Blume and Others v. Spain)
 
Рішення у справі «Ротару проти Румунії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Rotaru v. Romania)
 
Рішення у справі «Руттен проти Нідерландів». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Rutten v. the Netherlands)
 
Рішення у справі «Сабер Бен Алі проти Мальти». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Sabeur Ben Ali v. Malta)
 
Рішення у справі «Салгуейру да Сілва Мота проти Португалії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal)
 
Рішення у справі «Салман проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Salman v. Turkey)
 
Рішення у справі «Сандер проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Sander v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Сатік та інші проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Satik and Others v. Turkey)
 
Рішення у справі «Селмуні проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Selmouni v. France)
 
Рішення у справі «Сенер проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Sener v. Turkey)
 
Рішення у справі «Серіф проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Serif v. Greece)
 
Рішення у справі «Сіве проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Civet v. France)
 
Рішення у справі «Скоццарі та Дж'юнта проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Scozzari & Giunta v. Italy)
 
Рішення у справі «Стівен Джордан проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Stephen Jordan v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Т. Р. і К. М. проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of T. P. and K. M.v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Таммер проти Естонії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Tammer v. Estonia)
 
Рішення у справі «Танлі проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Tanli v. Turkey)
 
Рішення у справі «Танрікулу проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Tanrikulu v. Turkey)
 
Рішення у справі «Тас проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Tas v. Turkey)
 
Рішення у справі «Тжаска проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Trzaska v. Poland)
 
Рішення у справі «Тімуртас проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Timurtas v. Turkey)
 
Рішення у справі «Тлімменос проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Thlimmenos v. Greece)
 
Рішення у справі «Тома проти Люксембургу». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Thoma v. Luxembourg)
 
Рішення у справі «Тьєрс та інші проти Сан-Марино». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Tierce and Others v. San Marino)
 
Рішення у справі «Уїлл проти Ліхтенштейну». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Wille v. Liechtenstein)
 
Рішення у справі «Фельдек проти Словаччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Feldek v. Slovakia)
 
Рішення у справі «Феррадзіні проти Італії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Ferrazzini v. Italy)
 
Рішення у справі «Філіпс проти Сполученого Королівства».Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Phillipsv. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Фокслі проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Foxley v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Фрайдлендер проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Frydlender v. France)
 
Рішення у справі «Фрессо і Руар проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Fressoz and Roire v. France)
 
Рішення у справі «Фуентес Бобо проти Іспанії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Fuentes Bobo v. Spain)
 
Рішення у справі «Хальфаю проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Khalfaoui v. France)
 
Рішення у справі «Хан проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Khan v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Хілал проти Сполученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Hilal v. the United Kingdom)
 
Рішення у справі «Цавахідіс проти Греції». Комюніке Секретаря Суду(Judgment in the case of Tsavachidis v. Greece)
 
Рішення у справі «Церква Бессарабської митрополії та інші проти Молдови». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova)
 
Рішення у справі «Чакічі проти Туреччини. Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Çakici v. Turkey)
 
Рішення у справі «Чічек проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Çiçek v. Turkey)
 
Рішення у справі «Чонка проти Бельгії». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the Case of Conka v. Belgium)
 
Рішення у справі «Шассанью та інші проти Франції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Chassagnou and Others v. France)
 
Рішення у справі «Яновскі проти Польщі». Комюніке Секретаря Суду(Judgment in the case of Janowski v. Poland)
 
Рішення у справі «Ятрідіс проти Греції». Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in the case of Iatridis v. Greece)
 
Рішення у справі «Ях'яуї проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.
(Arrét dans l'affaire Yahiaoui c. France)
 
Рішення у тринадцяти справах проти Туреччини. Комюніке Секретаря Суду. (Judgment in thirteen cases against Turkey)
 
Рішення у трьох справах проти Італії. Комюніке Секретаря Суду. (Judgments in three cases against Italy)
 
Рішення. Комюніке Секретаря Суду. (Judgments)
 
Список слухань з 2 червня по 1 липня 1999 року. Комюніке Секретаря Суду. (List of hearings 2 June – 1 July 1999)
 
Справа «Оджалан проти Туреччини». Комюніке Секретаря Суду. (Case of Öcalan v. Turkey)
 
Справа «Папон проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.(Case of Papon v. France)
 
Справа «Роумен та Шміт проти Люксембурґу». Заяву оголошено частково прийнятною. Комюніке Секретаря Суду. (Case of Roemen and Schmit v. Luxembourg Application Partially Admissible)
 
Справа «Хаккар проти Франції». Комюніке Секретаря Суду.(Case of Hakkar v. France)
 
Справа Віктора Еммануеля де Савої проти Італії -- частково прийнятна. Комюніке Секретаря Суду. (Case of Victor Emmanuelde Savoie v. Italy -- Partly Admissible)
 
Справа Йожефа Кражная та 24 інших проти Угорщини оголошена неприйнятною. Комюніке Секретаря Суду. (Case of Jуzsef Krasznaiand 24 Others v. Hungary Inadmissible)
 
Справа Ле Пена проти Франції. Комюніке Секретаря Суду.(Case of Le Pen v. France)
 
Справа Папона проти Франції. Комюніке Секретаря Суду. (Case of Papon v. France)
 
Справи «Т. і В. проти Сполученого Королівства», передані до Європейського суду з прав людини. Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини (Cases of T. and V. v. the United Kingdom reffered to the European Court of Human Rights)
 
Справи, прийняті для передання їх на розгляд Великої палати. Комюніке Секретаря Суду. (Cases accepted for referral to the Grand Chamber)
 
Справу «Банкович та інші проти Бельгії та 16 інших Договірних держав» оголошено неприйнятною. Комюніке Секретаря Суду. (Bankovic and Others v. Belgium and 16 Other Contracting States Declared Inadmissible)
 
Справу «Сливенко та інші проти Латвії» оголошено частково прийнятною. Комюніке Секретаря Суду. (Slivenko and Others v. Latvia declared partly admissible)
 
Тимчасові заходи у справі «Шамаєв та 10 інших проти Грузії та Росії». Комюніке Секретаря Суду. (Interim Measures in Case of Shamayev and 10 Others v. Georgia and Russia)
 
Шамаєв і 12 інших проти Грузії та Росії (Заява № 36378/02). Комюніке Секретаря Суду. (Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia (Application No. 36378/02))
 
  
 
 

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua