Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 


Стаття з журналу № 1'1999

Назва
 
Регламент Суду (від 4 листопада 1998 року)
(Rules of Court (4 November 1998))
 
Зміст
 


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД
З ПРАВ ЛЮДИНИ

РЕГЛАМЕНТ СУДУ

(від 4 листопада 1998 року)


Страсбург 1998

ЗМІСТ

Правило 1. Визначення

223

Розділ І. Організація та робота Суду

224

Глава І. Судді

224

 

Правило 2. Обчислення строку повноважень суддів

224

 

Правило 3. Присяга або урочиста заява

224

 

Правило 4. Несумісність діяльності

225

 

Правило 5. Старшинство

225

 

Правило 6. Відставка

225

 

Правило 7. Звільнення з посади

226

Глава ІІ. Головування в Суді

226

 

Правило 8. Вибори голови і заступників голови Суду
та голів і заступників голів секцій

226

 

Правило 9. Функції голови Суду

226

 

Правило 10. Функції заступників голови Суду

227

 

Правило 11. Заміщення голови та заступників голови

227

 

Правило 12. Головування в секціях та палатах

227

 

Правило 13. Неможливість головування

227

 

Правило 14. Збалансованість представництва за ознакою статі

227

Глава ІІІ. Канцелярія

228

 

Правило 15. Вибори секретаря Суду

228

 

Правило 16. Вибори заступників секретаря Суду

228

 

Правило 17. Функції секретаря Суду

229

 

Правило 18. Організація та робота канцелярії

229

Глава ІV. Робота Суду

229

 

Правило 19. Місцезнаходження Суду

229

 

Правило 20. Пленарні засідання Суду

230

 

Правило 21. Інші засідання Суду

230

 

Правило 22. Наради суддів

230

 

Правило 23. Голосування

230

Глава V. Палати

231

 

Правило 24. Склад Великої палати

231

 

Правило 25. Створення секцій

232

 

Правило 26. Створення палат

232

 

Правило 27. Комісії

233

 

Правило 28. Перешкоди щодо участі в розгляді справи, відведення або звільнення

233

 

Правило 29. Судді ad hoc

233

 

Правило 30. Спільний інтерес

234

РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕС

234

Глава І. Загальні правила

234

 

Правило 31. Можливість відступів при розгляді конкретних справ

234

 

Правило 32. Практичні рекомендації

234

 

Правило 33. Відкритий характер судочинства

235

 

Правило 34. Використання мов

235

 

Правило 35. Представництво Договірних Сторін

236

 

Правило 36. Представництво заявників

236

 

Правило 37. Повідомлення, сповіщення та виклики

237

 

Правило 38. Письмовий змагальний процес

237

 

Правило 39. Тимчасові заходи

237

 

Правило 40. Повідомлення про надходження невідкладної заяви

238

 

Правило 41. Черговість розгляду заяв

238

 

Правило 42. Заходи щодо отримання доказів

238

 

Правило 43. Об'єднання та одночасний розгляд заяв

239

 

Правило 44. Вилучення з реєстру та поновлення в реєстрі

239

Глава ІІ. Початок провадження у справі

239

 

Правило 45. Підписи

239

 

Правило 46. Зміст міждержавної заяви

240

 

Правило 47. Зміст індивідуальної заяви

240

Глава ІІІ. Судді-доповідачі

242

 

Правило 48. Міждержавні заяви

242

 

Правило 49. Індивідуальні заяви

242

 

Правило 50. Провадження у Великій палаті

243

Глава ІV. Провадження щодо прийнятності

243

Міждержавні заяви

 

 

Правило 51

243

Індивідуальні заяви

 

 

Правило 52. Передання заяв до секцій

244

 

Правило 53. Процедура в комісії

244

 

Правило 54. Процедура в палаті

244

Міждержавні та індивідуальні заяви

 

 

Правило 55. Заперечення щодо неприйнятності

245

 

Правило 56. Ухвала палати

245

 

Правило 57. Мова, якою виноситься ухвала

245

Глава V. Провадження після прийняття заяви

246

 

Правило 58. Міждержавні заяви

246

 

Правило 59. Індивідуальні заяви

246

 

Правило 60. Вимоги справедливої сатисфакції

246

 

Правило 61. Вступ у справу третьої сторони

247

 

Правило 62. Дружнє врегулювання

248

Глава VІ. Слухання

248

 

Правило 63. Проведення слухань

248

 

Правило 64. Нез'явлення на слухання

248

 

Правило 65. Виклик свідків, експертів та інших осіб; відшкодування пов'язаних із цим витрат

248

 

Правило 66. Присяга або урочиста заява свідків та експертів

249

 

Правило 67. Заперечення проти свідка або експерта; заслухання особи
з метою отримання інформації

249

 

Правило 68. Запитання, що ставляться під час слухань

250

 

Правило 69. Нез'явлення, відмова давати свідчення або неправдиве свідчення

250

 

Правило 70. Стенографічний запис слухань

250

Глава VІІ. Провадження у Великій палаті

251

 

Правило 71. Застосовність процедурних положень

251

 

Правило 72. Відмова палати від юрисдикції
на користь Великої палати

251

 

Правило 73. Клопотання сторони
про передання справи до Великої палати

251

Глава VІІІ. Судові рішення

252

 

Правило 74. Зміст судового рішення

252

 

Правило 75. Постанова про справедливу сатисфакцію

252

 

Правило 76. Мова, якою виноситься судове рішення

253

 

Правило 77. Підписання, проголошення
та повідомлення судового рішення

253

 

Правило 78. Опублікування судових рішень та інших документів

253

 

Правило 79. Клопотання про тлумачення судового рішення

254

 

Правило 80. Клопотання про перегляд судового рішення

254

 

Правило 81. Виправлення помилок в ухвалах і судових рішеннях

255

Глава ІХ. Консультативні висновки

255

 

Правило 82

255

 

Правило 83

255

 

Правило 84

255

 

Правило 85

255

 

Правило 86

256

 

Правило 87

256

 

Правило 88

256

 

Правило 89

256

 

Правило 90

256

Глава Х. Правова допомога

256

 

Правило 91

256

 

Правило 92

257

 

Правило 93

257

 

Правило 94

257

 

Правило 95

257

 

Правило 96

258

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА

258

 

Правило 97. Строк повноважень суддів

258

 

Правило 98. Головування в секціях

258

 

Правило 99. Взаємозв'язок між Судом та Комісією

258

 

Правило 100. Провадження в палаті та у Великій палаті

259

 

Правило 101. Надання правової допомоги

259

 

Правило 102. Клопотання про тлумачення
або перегляд судового рішення

259

РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

260

 

Правило 103. Зміна або призупинення правила

260

 

Правило 104. Набрання Регламентом чинності

260

Європейський суд з прав людини,

беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини та основних свобод і протоколи до неї,

приймає цей Регламент.

Правило 1
(Визначення)

Для цілей цього Регламенту, якщо контекстом не вимагається інше:

a) термін «Конвенція» означає Конвенцію про захист прав людини та основних свобод і протоколи до неї;

b) вираз «Пленум Суду» означає пленарне засідання Європейського суду з прав людини;

с) термін «Велика палата» означає Велику палату у складі сімнадцяти суддів, створену відповідно до пункту 1 статті 27 Конвенції;

d) термін «секція» означає палату, створену Пленумом Суду на встановлений строк відповідно до підпункту (b) статті 26 Конвенції, а вираз «голова секції» означає суддю, обраного Пленумом Суду відповідно до підпункту (c) статті 26 Конвенції головою такої секції;

e) термін «палата» означає будь-яку палату у складі семи суддів, створену відповідно до пункту 1 статті 27 Конвенції, а вираз «голова палати» означає суддю, що головує в такій палаті;

f) термін «комісія» означає комісію у складі трьох суддів, створену відповідно до пункту 1 статті 27 Конвенції;

g) термін «Суд» означає Пленум Суду, Велику палату, секцію, палату, комісію або колегію у складі п'яти суддів, про яку йдеться в пункті 2 статті 43 Конвенції;

h) вираз «суддя ad hoc» означає будь-яку особу, крім обраного судді, яка обирається Договірною Стороною для участі в розгляді справи у складі Великої палати або палати згідно з пунктом 2 статті 27 Конвенції;

і) терміни «суддя» і «судді» означають суддів, обраних Парламентською Асамблеєю Ради Європи, або суддів ad hoc;

j) термін «суддя-доповідач» означає суддю, призначеного виконувати завдання, передбачені в правилах 48 та 49;

k) термін «секретар» означає секретаря Суду або секретаря секції відповідно до контексту;

l) терміни «сторона» і «сторони» означають:

— Договірні Сторони, що є заявником та відповідачем;

— заявника (особу, неурядову організацію або групу осіб), що подав скаргу відповідно до статті 34 Конвенції;

m) вираз «третя сторона» означає будь-яку Договірну Державу або будь-яку заінтересовану особу, яка, як передбачено в пунктах 1 та 2 статті 36 Конвенції, здійснила своє право викласти міркування в письмовій формі чи брати участь у слуханні або якій було запропоновано зробити це;

n) вираз «Комітет міністрів» означає Комітет міністрів Ради Європи;

o) вирази «колишній Суд» та «Комісія» означають відповідно Європейський суд та Європейську комісію з прав людини, що були створені згідно з колишньою статтею 19 Конвенції.

Розділ І
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОБОТА СУДУ

Глава І
Судді

Правило 2
(Обчислення строку повноважень суддів)

1. Тривалість строку повноважень обраного судді обчислюється від дня його обрання. Проте, якщо суддя переобирається зі спливом строку повноважень або обирається замість судді, строк повноважень якого вже сплив або майже сплив, тривалість строку його повноважень у кожному випадку обчислюється від дати спливу цього строку.

2. Відповідно до пункту 5 статті 23 Конвенції, суддя, обраний для заміни судді, строк повноважень якого не сплив, обіймає посаду протягом решти строку повноважень свого попередника.

3. Відповідно до пункту 7 статті 23 Конвенції, обраний суддя обіймає посаду доти, доки його наступник складе присягу або зробить заяву, передбачену правилом 3.

Правило 3
(Присяга або урочиста заява)

1. Перед тим як заступити на посаду, кожний обраний суддя на першому пленарному засіданні Суду, на якому він буде присутній після обрання, або, в разі необхідності, перед головою Суду складає таку присягу чи робить таку урочисту заяву:

«Присягаю,» — або «Урочисто заявляю,» — «що виконуватиму функції судді чесно, незалежно та безсторонньо і зберігатиму таємницю всіх обговорень».

2. Ця дія має бути зафіксована в протоколі.

Правило 4
(Несумісність діяльності)

Відповідно до пункту 3 статті 21 Конвенції, упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися ніякою політичною, адміністративною чи професійною діяльністю, несумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання посадових обов'язків на постійній основі. Кожний суддя має повідомити голову Суду про будь-яку іншу діяльність. Усі питання, які виникають у разі виникнення незгоди між головою та заінтересованим суддею, вирішуються Пленумом Суду.

Правило 5
(Старшинство)

1. Обрані судді розташовуються в порядку старшинства за головою і заступниками голови Суду та головами секцій за датою свого обрання; у разі переобрання, навіть якщо це відбулося не одразу, зараховується тривалість строку, протягом якого цей суддя раніше обіймав посаду судді.

2. Старшинство заступників голови Суду, обраних на посаду в один і той самий день, визначається за тривалістю строку, протягом якого вони виконували функції судді. При однаковій тривалості строку, протягом якого вони виконували функції судді, старшинство визначається за віком. Це саме правило застосовується щодо голів секцій.

3. Старшинство суддів, які виконували функції судді протягом однакового строку, визначається за віком.

4. Старшинство суддів ad hoc визначається за їхнім віком після обраних суддів.

Правило 6
(Відставка)

Про відставку судді має бути повідомлено голову Суду, який передає це повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи. Згідно з положеннями пункту 3 (в кінці) правила 24 та пункту 2 правила 26 відставка означає, що з'являється вакансія судді.

Правило 7
(Звільнення з посади)

Жоден суддя не може бути звільнений з посади доти, доки інші судді на пленарному засіданні більшістю у дві третини голосів обраних суддів, що заступили на посаду, не приймуть рішення про те, що він перестав відповідати вимогам. Пленум Суду має спершу заслухати його. Будь-який суддя може ініціювати процедуру звільнення з посади.

Глава ІІ
Головування в Суді

Правило 8
(Вибори голови і заступників голови Суду
та голів і заступників голів секцій)

1. На пленарних засіданнях Суду обирається його голова, двоє заступників голови та голови секцій строком на три роки за умови, що цей строк не перевищуватиме тривалості строку їхніх повноважень. Вони можуть бути переобрані.

2. У кожній секції таким самим чином обирається строком на три роки, що може поновлюватися, заступник голови, який заміняє голову секції, якщо останній не може виконувати своїх обов'язків.

3. Голови та заступники голів продовжують виконувати свої функції до обрання своїх наступників.

4. Якщо голова або заступник голови перестає бути членом Суду або подає у відставку до звичайного спливу строку повноважень, Пленум Суду або відповідна секція, залежно від обставин, обирає наступника на решту строку повноважень.

5. Вибори, про які йдеться в цьому правилі, проводяться шляхом таємного голосування, у них мають право брати участь лише присутні обрані судді. Якщо жоден суддя не набере абсолютної більшості голосів присутніх обраних суддів, проводиться голосування щодо двох суддів, які набрали найбільшу кількість голосів. За рівної кількості голосів перевага надається судді, який має старшинство згідно з правилом 5.

Правило 9
(Функції голови Суду)

1. Голова спрямовує діяльність Суду та здійснює адміністративні функції. Він представляє Суд, і на нього, зокрема, покладається відповідальність за зв'язки з керівними органами Ради Європи.

2. Голова головує на пленарних засіданнях Суду, засіданнях Великої палати та засіданнях колегії з п'яти суддів.

3. Голова не бере участі в розгляді справ, які слухаються палатами, крім випадків, коли він є суддею, обраним від відповідної Договірної Сторони.

Правило 10
(Функції заступників голови Суду)

Заступники голови допомагають голові Суду. Вони заміщають голову у випадках, коли останній не може виконувати своїх обов'язків, або коли посада голови є вакантною, або на прохання голови. Вони також діють як голови секцій.

Правило 11
(Заміщення голови та заступників голови)

Якщо голова і заступник голови одночасно не можуть виконувати своїх обов'язків або ж їхні посади є одночасно вакантними, посаду голови Суду має обійняти голова секції або, якщо такого немає, один з обраних суддів у порядку старшинства, передбаченому в правилі 5.

Правило 12
(Головування в секціях та палатах)

Голови секцій головують на засіданнях секцій та палат, членами яких вони є. Заступники голів секцій посідають їхнє місце, якщо вони не можуть виконувати своїх обов'язків, або якщо посада голови цієї секції є вакантною, або на прохання голови секції. Якщо й вони не можуть цього зробити, тоді їхнє місце посідають судді секцій та палат у порядку старшинства, передбаченому в правилі 5.

Правило 13
(Неможливість головування)

Судді Суду не можуть головувати у випадках, коли стороною у справі є Договірна Сторона, громадянами якої вони є або від якої вони були обрані.

Правило 14
(Збалансованість представництва за ознакою статі)

Стосовно здійснення призначень на підставі цієї та наступної глав цього Регламенту Суд проводить політику, що має на меті забезпечення розумної збалансованості представництва за ознакою статі.

Глава ІІІ
Канцелярія

Правило 15
(Вибори секретаря Суду)

1. На пленарному засіданні Суду обирається його секретар. Кандидати повинні мати високі моральні якості та володіти знаннями в галузі права, управління, знати мови і мати досвід, необхідний для виконання посадових обов'язків.

2. Секретар Суду обирається на п'ятирічний строк і може бути переобраний. Секретар не може бути звільнений з посади, якщо інші судді, що зібралися на пленарному засіданні, більшістю у дві третини голосів обраних суддів не приймуть рішення про те, що він перестав відповідати встановленим вимогам. Пленум Суду має спершу заслухати його. Будь-який суддя може ініціювати процедуру звільнення з посади.

3. Вибори, про які йдеться у цьому правилі, проводяться шляхом таємного голосування, у них мають право брати участь лише присутні обрані судді. Якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості голосів присутніх обраних суддів, голосування проводиться щодо двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. При рівній кількості голосів перевага надається передовсім жінці, якщо вона є серед кандидатів, а потім — старшому за віком кандидатові.

4. Перед тим як заступити на посаду, секретар складає таку присягу чи робить таку урочисту заяву перед Пленумом Суду або, якщо в цьому є потреба, перед головою Суду:

«Присягаю,» — або «Урочисто заявляю,» — «що буду віддано, розсудливо і сумлінно виконувати покладені на мене обов'язки секретаря Європейського суду з прав людини».

Ця дія має бути зафіксована в протоколі.

Правило 16
(Вибори заступників секретаря Суду)

1. На пленарному засіданні Суду також обираються два заступники секретаря згідно з умовами, у такий спосіб та на такий строк, як це передбачено попереднім правилом. Процедура звільнення з посади, передбачена для секретаря Суду, застосовується у такий самий спосіб. Стосовно обох цих питань Суд спершу консультується із секретарем.

2. Перед тим як заступити на посаду, заступник секретаря складає присягу чи робить урочисту заяву перед Пленумом Суду або, якщо в цьому є потреба, перед головою Суду, подібно до того, як це передбачено стосовно секретаря. Ця дія має бути зафіксована в протоколі.

Правило 17
(Функції секретаря Суду)

1. Секретар допомагає Судові у виконанні його функцій, на нього покладається відповідальність за організацію та роботу канцелярії Суду під керівництвом голови Суду.

2. У віданні секретаря перебувають усі архіви Суду, через нього проходять усі повідомлення та сповіщення, що відправляються Судом або надходять на його адресу у зв'язку зі справами, які передані або мають бути передані до Суду.

3. Згідно з обов'язком діяти на власний розсуд, що випливає із його повноважень, секретар відповідає на запити про надання інформації стосовно діяльності Суду, зокрема на запитання преси.

4. Робота канцелярії регулюється загальними правилами, розробленими секретарем та затвердженими головою Суду.

Правило 18
(Організація та робота канцелярії)

1. Канцелярія складається із канцелярій секцій, відповідно до кількості створених Судом секцій, та управлінь, необхідних для надання правових та адміністративних послуг, що вимагаються Судом.

2. Секретар секції допомагає секції здійснювати її функції, йому може допомагати заступник секретаря секції.

3. Службовців канцелярії, в тому числі секретарів із правових питань, але не секретаря Суду та його заступників, призначає Генеральний секретар Ради Європи за погодженням з головою Суду або із секретарем, що діє за вказівками голови.

Глава ІV
Робота Суду

Правило 19
(Місцезнаходження Суду)

1. Місцезнаходженням Суду є місцезнаходження Ради Європи у Страсбурзі. Проте, якщо Суд вважатиме за доцільне, він може здійснювати свої функції будь-де на території держав — членів Ради Європи.

2. На будь-якому етапі розгляду заяви Суд може прийняти рішення про те, що йому або одному чи кільком із його членів необхідно виконати слідчі дії чи будь-яку іншу функцію в якомусь іншому місці.

Правило 20
(Пленарні засідання Суду)

1. Пленарні засідання Суду скликаються його головою, коли цього вимагає виконання функцій Суду згідно з Конвенцією та цим Регламентом. Голова скликає пленарне засідання, якщо принаймні третина членів Суду вимагає цього та в будь-який інший час, щоб один раз на рік розглянути адміністративні питання.

2. Кворум Пленуму Суду складається із двох третин обраних суддів, що заступили на посаду.

3. За відсутності кворуму голова переносить засідання.

Правило 21
(Інші засідання Суду)

1. Велика палата, палати та комісії працюють на постійній основі. Проте за пропозицією голови Суд може щороку визначати періоди засідань.

2. У невідкладних випадках Велика палата і палати можуть скликатися їхніми головами в позасесійний період.

Правило 22
(Наради суддів)

1. Суд проводить свої наради за закритими дверима. Наради Суду мають бути таємними.

2. В нарадах беруть участь лише судді. Можуть бути присутніми секретар Суду або особа, призначена замість нього, а також інші працівники канцелярії та перекладачі, допомога яких вважається необхідною. Присутність жодної іншої особи не допускається без спеціальної ухвали Суду.

3. До початку голосування з будь-якого питання в Суді голова може попросити суддів викласти їхню думку з цього приводу.

Правило 23
(Голосування)

1. Ухвали Суду виносяться більшістю голосів присутніх суддів. За однакової кількості голосів проводиться повторне голосування, а якщо голоси знову поділилися порівну, вирішальним є голос голови. Цей пункт застосовується у випадках, коли цим Регламентом не передбачено інше.

2. Ухвали та судові рішення Великої палати і палат виносяться більшістю голосів присутніх суддів. При остаточному голосуванні щодо прийнятності та по суті справ утримуватися не дозволяється.

3. Як правило, голосування проводиться підняттям рук. Голова може проводити поіменне голосування в порядку, зворотному до порядку старшинства.

4. Будь-яке питання, що виноситься на голосування, має бути чітко сформульоване.

Глава V
Палати

Правило 24
(Склад Великої палати)

1. Велика палата складається із сімнадцяти суддів та трьох підмінних суддів.

2. Велика палата створюється строком на три роки, відлік якого починається з дня виборів керівництва Суду, передбаченого в правилі 8.

3. До складу Великої палати входять голова та заступники голови Суду і голови секцій. Для того щоб завершити формування складу Великої палати, Пленум Суду, за пропозицією голови Суду, поділяє всіх інших суддів на дві групи, які змінюють одна одну через дев'ять місяців; склад цих груп має бути, наскільки це можливо, збалансований «географічно» та має відображати різні системи права Договірних Сторін. Судді та підмінні судді, які мають слухати кожну справу, передану до Великої палати, протягом кожних дев'яти місяців, призначаються по черзі в кожній групі; вони залишаються членами Великої палати доти, доки провадження не буде завершено, навіть зі спливом строку їхніх повноважень.

4. Якщо суддя не засідає як член Великої палати з огляду на пункт 3 цього правила, суддя, обраний від будь-якої заінтересованої Договірної Сторони, засідає як член Великої палати за посадою згідно з пунктами 2 і 3 статті 27 Конвенції.

5. а) Якщо голова будь-якої секції не може бути членом Великої палати, його заміщає заступник голови цієї секції.

b) Якщо інші судді не можуть брати участі в слуханні, їх заміщають підмінні судді в такому порядку, в якому вони були обрані згідно з пунктом 3 цього правила.

с) Якщо в якійсь групі недостатньо суддів для завершення формування Великої палати, підмінні судді визначаються шляхом жеребкування з-поміж членів іншої групи.

6. а) Колегія у складі п'яти суддів Великої палати, покликана розглядати клопотання за статтею 43 Конвенції, складається із:

— голови Суду,

— голів або, якщо вони не можуть брати участі в слуханні, заступників голів будь-яких секцій, — крім тієї, з якої було сформовано палату, що розглядала справу, яка передається на розгляд до Великої палати,

— одного судді, визначеного за ротацією з-поміж суддів, — крім тих, що розглядали цю справу в палаті.

b) Суддя, обраний від заінтересованої Договірної Сторони або якщо він є її громадянином, не може бути членом колегії.

с) Будь-якого члена колегії, що не може брати участі в розгляді, заміняє інший суддя, який не розглядав цю справу в палаті і який визначається за ротацією.

Правило 25
(Створення секцій)

1. Палати, передбачені в підпункті (b) статті 26 Конвенції (які в цьому Регламенті називаються «секціями»), створюються на пленарному засіданні Суду, за пропозицією його голови, строком на три роки, відлік якого починається з дня виборів керівництва Суду, передбаченого в правилі 8. Має бути створено принаймні чотири секції.

2. Кожний суддя є членом однієї із секцій. Склад секцій має бути збалансований «географічно» та за ознакою статі й має відображати різні системи права Договірних Сторін.

3. Якщо суддя перестає бути членом Суду до спливу строку, на який було створено секцію, місце цього судді в секції посідає його наступник — член Суду.

4. У виняткових випадках голова Суду вносить зміни до складу секцій, якщо цього вимагають обставини.

5. За пропозицією голови на пленарному засіданні Суду може бути створено додаткову секцію.

Правило 26
(Створення палат)

1. Палати у складі семи суддів, передбачені пунктом 1 статті 27 Конвенції для розгляду справ, що передаються до Суду, створюються зі складу секцій таким чином:

а) До складу палати в будь-якому випадку входять голова секції та суддя, обраний від будь-якої заінтересованої Договірної Сторони. Якщо цей суддя не є членом секції, до якої було передано заяву згідно з правилом 51 чи 52, він має засідати як член палати за посадою згідно з пунктом 2 статті 27 Конвенції. Якщо цей суддя не може брати участі в слуханні або його відведено, застосовується правило 29.

b) Інші члени палати призначаються головою секції за ротацією з-поміж членів відповідної секції.

с) Члени секції, яких не було призначено в такий спосіб, слухають справу як підмінні судді.

2. Навіть зі спливом строку своїх повноважень судді продовжують розглядати справи, в розгляді яких по суті вони брали участь.

Правило 27
(Комісії)

1. Комісії у складі трьох суддів, які належать до тієї самої секції, створюються згідно з пунктом 1 статті 27 Конвенції. Після консультацій із головами секцій голова Суду вирішує, яку кількість комісій має бути створено.

2. Комісії створюються строком на дванадцять місяців зі складу членів кожної секції за ротацією, за винятком голови секції.

3. Судді секції, що не є членами комісії, можуть бути призначені замість тих членів комісії, які не можуть брати участі в засіданнях.

4. Кожна комісія очолюється членом секції, який має в ній старшинство.

Правило 28
(Перешкоди щодо участі в розгляді справи,
відведення або звільнення)

1. Суддя, який не може брати участі в засіданнях, повинен якнайшвидше повідомити про це голову палати.

2. Суддя не може брати участі в розгляді справи, у якій він особисто заінтересований, або якщо він раніше діяв як довірена особа, адвокат чи радник сторони чи особи, заінтересованої в цій справі, або як член суду чи слідчої групи, або в будь-якій іншій якості.

3. Якщо суддю відведено на підставі однієї зі згаданих причин або з якоїсь особливої причини, він повідомляє про це голову палати, який має звільнити його від розгляду цієї справи.

4. Якщо голова палати вважає, що існує підстава для відведення судді, він має проконсультуватися з цим суддею, а в разі виникнення незгоди це питання вирішується палатою.

Правило 29
(Судді ad hoc)

1. Якщо суддя, обраний від Договірної Сторони, не може брати участі в роботі палати чи його відведено, голова палати пропонує цій стороні повідомити його протягом тридцяти днів, чи бажає вона призначити суддею для розгляду справи іншого обраного суддю чи як суддю ad hoс будь-яку іншу особу, яка має належну кваліфікацію, згідно з пунктом 1 статті 21 Конвенції, і якщо так, то одночасно повідомити ім'я призначеної особи. Це саме правило застосовується, коли особа, призначена таким чином, не може брати участі в розгляді або її відведено.

2. Вважається, що заінтересована особа відмовилася від такого права призначення, якщо вона не надішле відповіді протягом тридцяти днів.

3. На початку першого засідання, що збирається з метою слухання справи, для розгляду якої було призначено суддю аd hoc, він складає присягу або робить урочисту заяву, передбачену правилом 3.

Ця дія має бути зафіксована в протоколі.

Правило 30
(Спільний інтерес)

1. Якщо кілька Договірних Сторін — заявників чи відповідачів — мають спільний інтерес, голова Суду може запросити їх для погодження кандидатури одного обраного судді або судді ad hoc відповідно до пункту 2 статті 27 Конвенції. Якщо сторони не можуть дійти згоди, голова шляхом жеребкування обирає з-поміж осіб, запропонованих сторонами, суддю, який розглядатиме справу за посадою.

2. У разі виникнення непорозумінь щодо наявності спільного інтересу це питання вирішується на пленарному засіданні Суду.

Розділ ІІ
ПРОЦЕС

Глава І
Загальні правила

Правило 31
(Можливість відступів при розгляді конкретних справ)

Положення цього розділу не перешкоджають Суду після консультацій зі сторонами відступати від цих положень при розгляді конкретної справи, коли це доцільно.

Правило 32
(Практичні рекомендації)

Голова Суду може видавати практичні рекомендації, в основному стосовно таких питань, як з'явлення на слухання та подання документів у справі для іншої сторони.

Правило 33
(Відкритий характер судочинства)

1. Слухання мають бути відкритими, якщо за наявності виняткових обставин, згідно з пунктом 2 цього правила, палата з власної ініціативи або на прохання сторони чи іншої заінтересованої особи не вирішить інакше.

2. Преса та відвідувачі можуть не допускатися в зал засідань протягом усього слухання або якоїсь його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх чи захисту конфіденційності приватного життя сторін або в разі крайньої необхідності, якщо, на думку палати, в особливих обставинах привселюдність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

3. Після реєстрації заяви всі документи, що надійшли до канцелярії, за винятком документів, поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, стають доступними для громадськості, якщо голова палати з причин, викладених у пункті 2 цього правила, не вирішить інакше — з власної ініціативи або на прохання сторони чи іншої заінтересованої особи.

4. У клопотанні щодо конфіденційності, яке подається згідно з викладеними вище пунктами 1 і 3, називається причина і зазначається, повністю чи частково слухання або документи, залежно від обставин, мають бути недоступні для громадськості.

Правило 34
(Використання мов)

1. Офіційними мовами в Суді є англійська та французька мови.

2. До прийняття ухвали щодо прийнятності заяви все спілкування із заявниками, про яких ідеться у статті 34 Конвенції, або з їхніми представниками, а також оформлення документів у справі для іншої сторони здійснюються якщо не однією з офіційних мов Суду, то однією з офіційних мов Договірних Сторін.

3. а) Усе спілкування та оформлення документів у справі для іншої сторони, що подаються заявниками або їхніми представниками стосовно слухання чи після того, як справу було оголошено прийнятною, здійснюються однією з офіційних мов Суду, якщо голова палати не санкціонує продовження використання офіційної мови Договірної Сторони.

b) Якщо такий дозвіл надано, секретар має досягти необхідної домовленості щодо письмового або усного перекладу зауважень чи тверджень.

4. а) Усе спілкування та оформлення документів у справі для іншої сторони, що подаються Договірними Сторонами або третіми сторонами, здійснюються однією з офіційних мов Суду. Голова палати може надати дозвіл на використання неофіційної мови.

b) Якщо такий дозвіл надано, на сторону, що звернулася з таким проханням, покладається відповідальність за забезпечення перекладу та відшкодування витрат за переклад англійською або французькою мовою усних аргументів чи письмових заяв.

5. Голова палати може запропонувати Договірній Стороні-відповідачеві забезпечити переклад її письмових клопотань офіційною мовою цієї сторони для того, щоб полегшити заявникові розуміння цих клопотань.

6. Будь-який свідок, експерт або інша особа, що постає перед Судом, може використовувати свою рідну мову, якщо не володіє достатньою мірою однією з офіційних мов. У такому випадку секретар має досягти необхідної домовленості щодо письмового або усного перекладу.

Правило 35
(Представництво Договірних Сторін)

Договірні Сторони мають бути представлені довіреними особами, яким надають допомогу адвокати чи радники.

Правило 36
(Представництво заявників)

1. Особи, неурядові організації або групи осіб можуть попередньо подати заяву згідно зі статтею 34 Конвенції — особисто або через представника, призначеного відповідно до пункту 4 цього правила.

2. Після повідомлення Договірної Сторони-відповідача про надходження заяви, згідно з пунктом 3b правила 54, голова палати може видати розпорядження про те, щоб заявник був представлений відповідно до пункту 4 цього правила.

3. У такий спосіб заявник має бути представлений на будь-якому слуханні, що проводиться за рішенням палати, або в провадженні, що здійснюється після прийняття ухвали про визнання заяви неприйнятною, якщо голова палати не вирішить інакше.

4. а) Представником заявника є адвокат, що має дозвіл на адвокатську практику в будь-якій із Договірних Сторін та проживає на території однієї з них, або інша особа — за погодженням з головою палати.

b) За винятком випадків, коли представництво має бути обов'язковим, голова палати може дозволити заявникові представляти свою справу особисто, а в разі потреби — з допомогою адвоката або іншого затвердженого представника.

с) За виняткових обставин і на будь-якому етапі процесу, якщо голова палати вважає, що обставини та поведінка адвоката чи іншої особи, призначеної на підставі попередніх підпунктів, вимагають цього, він може видати розпорядження про те, щоб останній більше не представляв заявника чи не допомагав йому і щоб заявник шукав інше представництво.

5. Адвокат чи інший затверджений представник або сам заявник, якщо він звертається з проханням дозволити йому представляти свою справу особисто, повинен достатньою мірою знати одну з офіційних мов Суду. Проте, згідно з пунктом 3 правила 34, голова палати може надати дозвіл на використання неофіційної мови.

Правило 37
(Повідомлення, сповіщення та виклики)

1. Повідомлення чи сповіщення, надіслані довіреним особам або адвокатам сторін, вважаються такими, що надіслані самим сторонам.

2. Якщо для повідомлення, сповіщення або викликів, що надсилаються іншим особам, крім довірених осіб чи адвокатів сторін, Суд вважає за необхідне отримати допомогу уряду держави, на території якої повідомлення, сповіщення або виклики мають діяти, голова Суду звертається безпосередньо до цього уряду з проханням створити необхідні для цього умови.

3. Це саме правило застосовується, якщо Суд звертається з проханням провести слідчі дії чи організувати їх проведення на місці для встановлення фактів чи для отримання доказів або якщо він вимагає з'явлення особи, яка проживає на території цієї держави чи має перетинати її.

Правило 38
(Письмовий змагальний процес)

1. Зауваження в письмовій формі чи інші документи не можуть подаватися після строку, встановленого головою палати або суддею-доповідачем, — залежно від обставин, відповідно до цього Регламенту. Жодні зауваження в письмовій формі чи інші документи, подані після встановленого строку або подані з порушенням практичних рекомендацій, про які йдеться в правилі 32, не можуть бути долучені до справи, якщо голова палати не вирішить інакше.

2. Дата відправлення, зазначена на документі, а якщо її немає, то фактична дата його отримання канцелярією береться до уваги для встановлення строку, про який ідеться в пункті 1.

Правило 39
(Тимчасові заходи)

1. Палата або, коли це доцільно, її голова може — на прохання сторони чи будь-якої іншої заінтересованої особи або з власної ініціативи — вказати сторонам, який тимчасовий захід, на її думку, слід вжити в інтересах сторін або в інтересах належного провадження у справі.

2. Повідомлення про ці заходи негайно передається до Комітету міністрів.

3. Палата може вимагати від сторін надання інформації стосовно будь-якого питання, пов'язаного із здійсненням будь-якого тимчасового заходу, визначеного нею.

Правило 40
(Повідомлення про надходження невідкладної заяви)

У невідкладних випадках і з дозволу голови палати секретар може, не вдаючись до інших процедурних заходів, будь-якими наявними засобами поінформувати Договірну Сторону, якої стосується ця заява, про надходження заяви та стисло викласти її суть.

Правило 41
(Черговість розгляду заяв)

Палата розглядає заяви в порядку їх підготовки до розгляду. Однак вона може вирішити розглянути певну заяву першочергово.

Правило 42
(Заходи щодо отримання доказів)

1. На прохання сторони чи третьої сторони або з власної ініціативи палата може діставати докази, які, на її думку, можуть сприяти з'ясуванню фактів у справі. Крім того, палата може зажадати від сторін подати документальні докази і вирішити заслухати як свідка або експерта чи в будь-якій іншій якості особу, докази або твердження якої видаються вірогідними, щоб допомогти у виконанні цього завдання.

2. Будь-коли під час провадження у справі палата може делегувати одного або більше своїх членів чи інших суддів Суду для проведення дізнання, виконання слідчих дій на місці або отримання доказів у будь-який інший спосіб. Вона може призначити незалежних сторонніх експертів для надання допомоги делегації Суду.

3. Палата може звернутися до будь-якої особи чи інституції на власний вибір з проханням надати інформацію, висловити думку або підготувати доповідь з приводу конкретного питання.

4. Сторони повинні надавати допомогу палаті або її делегації в здійсненні заходів щодо отримання доказів.

5. Якщо доповідь було підготовлено або якийсь інший захід було вжито згідно з попередніми пунктами на прохання Договірної Сторони-заявника або Договірної Сторони-відповідача, витрати покладаються на відповідну сторону, якщо палата не вирішить інакше. В інших випадках палата вирішує питання про те, хто має взяти на себе витрати: Рада Європи, заявник чи третя сторона, на прохання якої доповідь було підготовлено чи було вжито інший захід. У всіх випадках розмір судових витрат визначається головою палати.

Правило 43
(Об'єднання та одночасний розгляд заяв)

1. На прохання сторін або на власний розсуд палата може видати наказ про об'єднання однієї чи більше заяв.

2. Після консультацій зі сторонами голова палати може видати наказ про те, щоб провадження за заявами, переданими до тієї самої палати, проводилися одночасно, незалежно від винесення палатою ухвали про об'єднання заяв.

Правило 44
(Вилучення з реєстру та поновлення в реєстрі)

1. Якщо Договірна Сторона-заявник повідомляє секретаря про свій намір не наполягати на дальшому розгляді справи, палата може вилучити заяву з реєстру справ Суду згідно зі статтею 37 Конвенції, якщо інша Договірна Сторона чи сторони, заінтересовані у справі, погодяться з припиненням справи.

2. Ухвала щодо вилучення з реєстру заяви, проголошеної неприйнятною, виноситься у формі судового рішення. Голова палати надсилає це остаточне рішення до Комітету міністрів для здійснення ним, згідно з пунктом 2 статті 46 Конвенції, нагляду за виконанням заходів, що можуть бути пов'язані з припиненням, дружнім урегулюванням чи вирішенням справи.

3. Якщо заяву вилучено, питання про витрати вирішується Судом на його розсуд. Якщо питання про витрати розв'язане в ухвалі про вилучення з реєстру заяви, яку не було визнано прийнятною, голова палати надсилає ухвалу до Комітету міністрів.

4. Суд може поновити заяву в реєстрі, якщо дійде висновку, що це виправдано винятковими обставинами.

Глава ІІ
Початок провадження у справі

Правило 45
(Підписи)

1. Будь-яка заява, подана згідно зі статтями 33 чи 34 Конвенції, оформляється письмово і підписується заявником або представником заявника.

2. Якщо заяву подано неурядовою організацією або групою осіб, її підписують особи, уповноважені представляти цю організацію чи групу. Палата або відповідна комісія вирішує питання про те, чи є повноважними особи, які підписали цю заяву.

3. Якщо заявники представлені відповідно до правила 36, їхній представник (представники) має надати довіреність або письмове підтвердження повноважень виступати від імені заявників.

Правило 46
(Зміст міждержавної заяви)

Будь-яка Договірна Сторона або сторони, що мають намір порушити справу перед Судом згідно зі статтею 33 Конвенції, подають до канцелярії заяву, яка має містити:

а) найменування Договірної Сторони, проти якої подається заява;

b) виклад фактів;

с) виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів;

d) підтвердження відповідності критеріям прийнятності (вичерпання національних засобів захисту та правило щодо шестимісячного строку), викладених у пункті 1 статті 35 Конвенції;

е) предмет заяви та загального зазначення вимог справедливої сатисфакції, згідно зі статтею 41 Конвенції, від імені сторони чи сторін, що вважають себе потерпілими; та

f) ім'я та адресу особи (осіб), призначеної довіреною особою; і має супроводжуватися:

g) копіями будь-яких відповідних документів, зокрема рішень — судових чи несудових — стосовно предмета заяви.

Правило 47
(Зміст індивідуальної заяви)

1. Кожна заява, про яку йдеться у статті 34 Конвенції, подається на бланку, наданому канцелярією, якщо голова відповідної секції не вирішить інакше. Вона має містити:

а) ім'я, дату народження, громадянство, стать, рід занять та адресу заявника;

b) ім'я, рід занять та адресу довіреної особи, якщо така є;

с) найменування Договірної Сторони або сторін, проти яких подається заява;

d) стислий виклад фактів;

е) стислий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів;

f) підтвердження щодо дотримання заявником критеріїв прийнятності (вичерпання національних засобів захисту і правило щодо шестимісячного строку), викладених у пункті 1 статті 35 Конвенції;

g) предмет заяви, а також загальне зазначення вимог справедливої сатисфакції, що їх заявник бажає висловити згідно зі статтею 41 Конвенції; і має супроводжуватися:

h) копіями будь-яких відповідних документів, зокрема рішень — судових чи несудових — стосовно предмета заяви.

2. Крім того, заявники повинні:

а) надати інформацію, особливо документи і рішення, зазначені вище в пункті 1h, що змогли б довести відповідність критеріям щодо прийнятності (вичерпання національних засобів захисту і правило щодо шестимісячного строку), викладених у пункті 1 статті 35 Конвенції; та

b) зазначити, чи подали вони свої скарги на розгляд за будь-якою іншою процедурою міжнародного розслідування чи врегулювання.

3. Заявники, які не бажають розкривати свою особу перед громадськістю, мають це зазначити і також викласти причини, які б виправдали такий відступ від звичайного порядку доступу громадськості до інформації щодо провадження перед Судом. Голова палати може надати дозвіл на анонімність у виняткових і належним чином виправданих випадках.

4. Недодержання вимог, викладених вище в пунктах 1 і 2, може спричинитися до відмови в реєстрації та в розгляді справи Судом.

5. Датою прийняття заяви, як правило, вважається дата першого повідомлення від заявника, в якому було викладено, принаймні у стислій формі, предмет заяви. Проте за наявності достатніх підстав Суд може вирішити, що датою прийняття заяви має вважатися інша дата.

6. Заявники мають повідомляти Суд про будь-які зміни щодо адреси та інших обставин, які стосуються заяви.

Глава ІІІ
Судді-доповідачі

Правило 48
(Міждержавні заяви)

1. Якщо заяву подано згідно зі статтею 33 Конвенції, палата, створена для розгляду цієї справи, призначає одного або більше суддів зі свого складу суддею-доповідачем (суддями-доповідачами), який подає доповідь про прийнятність на підставі зауважень у письмовій формі, отриманих від Договірних Сторін, що їх ця заява стосується. До цієї доповіді застосовується пункт 4 правила 49 — такою мірою, наскільки це доцільно.

2. Після того як заяву, подану згідно зі статтею 33 Конвенції, було проголошено прийнятною, суддя-доповідач (судді-доповідачі) має подати доповіді, проекти та інші документи, які можуть допомогти палаті у виконанні її функцій.

Правило 49
(Індивідуальні заяви)

1. Якщо заяву подано згідно зі статтею 34 Конвенції, голова секції, до якої передано справу, має призначити суддю-доповідача, який розглядатиме заяву.

2. При розгляді заяв судді-доповідачі:

а) можуть зажадати від сторін подати в межах встановленого строку будь-яку фактичну інформацію, документи чи інші необхідні, на їхню думку, матеріали;

b) беручи до уваги розпорядження голови секції про те, щоб справу було розглянуто палатою, вони вирішують, хто має розглядати заяву — комісія чи палата.

3. Якщо справа розглядається комісією відповідно до статті 28 Конвенції, доповідь судді-доповідача має містити:

а) стислий виклад відповідних фактів;

b) стислий виклад підстав, на яких ґрунтується пропозиція визнати заяву неприйнятною чи вилучити її з реєстру.

4. Якщо справа розглядається палатою відповідно до пункту 1 статті 29 Конвенції, доповідь судді-доповідача має містити:

а) виклад відповідних фактів, включаючи інформацію, отриману згідно з пунктом 2 цього правила;

b) зазначення проблем, що порушуються в заяві згідно з Конвенцією;

с) пропозицію щодо прийнятності та про заходи, яких слід вжити, а також попередню думку по суті справи, якщо в цьому є потреба.

5. Після того як заяву, подану згідно зі статтею 34 Конвенції, було визнано прийнятною, суддя-доповідач (судді-доповідачі) має подати доповіді, проекти та інші документи, які можуть допомогти палаті у виконанні її функцій.

Правило 50
(Провадження у Великій палаті)

Якщо справу подано до Великої палати згідно зі статтею 30 або статтею 43 Конвенції, голова Великої палати призначає суддею-доповідачем одного, а якщо йдеться про міждержавну заяву, — одного або більше членів Великої палати.

Глава ІV
Провадження щодо прийнятності

Міждержавні заяви

Правило 51

1. Якщо заяву подано згідно зі статтею 33 Конвенції, голова Суду негайно повідомляє про надходження заяви Договірну Сторону-відповідача і передає заяву до однієї із секцій.

2. Відповідно до пункту 1а правила 26, судді, обрані від Договірної Сторони-заявника та Договірної Сторони-відповідача, за посадою входять до складу палати, сформованої для розгляду справи. Правило 30 застосовується у випадку, якщо заяву було подано кількома Договірними Сторонами або якщо заяви з таким самим предметом, подані кількома Договірними Сторонами, розглядаються разом згідно з пунктом 2 правила 43.

3. Після передання справи до секції голова секції створює палату відповідно до пункту 1 правила 26 та пропонує Договірній Стороні-відповідачеві подати у письмовій формі зауваження щодо прийнятності заяви. Отримані таким чином зауваження секретар доводить до відома Договірної Сторони-заявника, яка у відповідь може подати свої зауваження в письмовій формі.

4. До прийняття рішення щодо прийнятності заяви палата може запропонувати сторонам подати додаткові зауваження в письмовій формі.

5. Слухання щодо прийнятності проводиться у випадку, коли одна або більше Договірних Сторін, яких це стосується, вимагають цього або коли палата вирішить так на власний розсуд.

6. Після консультацій зі сторонами голова палати призначає письмову, а коли це доцільно, усну процедуру і з цією метою встановлює строк, упродовж якого мають бути подані зауваження в письмовій формі.

7. Під час нарад палата бере до уваги доповідь, подану суддею-доповідачем (суддями-доповідачами) згідно з пунктом 1 правила 48.

Індивідуальні заяви

Правило 52
(Передання заяв до секцій)

1. Кожну заяву, подану згідно зі статтею 34 Конвенції, голова Суду передає до секції, намагаючись при цьому забезпечити рівномірний розподіл справ між секціями.

2. Якщо буде вирішено, що заява має розглядатися палатою, голова секції відповідно до пункту 1 правила 26 створює палату в складі семи суддів, передбачену пунктом 1 статті 27 Конвенції.

3. До створення палати відповідно до попереднього пункту голова секції здійснює повноваження, які цим Регламентом покладаються на голову палати.

Правило 53
(Процедура в комісії)

1. Під час нарад комісія бере до уваги доповідь, подану суддею-доповідачем згідно з пунктом 3 правила 49.

2. Суддя-доповідач, якщо він не є членом комісії, може бути запрошений взяти участь у нарадах комісії.

3. Відповідно до статті 28 Конвенції, комісія може одноголосним голосуванням визнати неприйнятною або вилучити з реєстру справ Суду заяву, якщо така ухвала може бути винесена без подальшого розгляду. Ця ухвала є остаточною.

4. Якщо жодної ухвали згідно з пунктом 3 цього правила не винесено, заява передається до палати, створеної відповідно до пункту 2 правила 52, для вивчення справи.

Правило 54
(Процедура в палаті)

1. Під час нарад палата бере до уваги доповідь, подану суддею-доповідачем згідно з пунктом 4 правила 49 цього Регламенту.

2. Палата може одразу визнати заяву неприйнятною або вилучити її з реєстру справ Суду.

3. В іншому разі палата може також вирішити:

а) зажадати від сторін фактичну інформацію, документи або інші необхідні, на її думку, матеріали;

b) повідомити про заяву Договірну Сторону-відповідача і запропонувати цій стороні подати в письмовій формі зауваження з приводу заяви;

с) запропонувати сторонам подати додаткові зауваження в письмовій формі.

4. До винесення ухвали щодо прийнятності палата може вирішити, на прохання сторін або з власної ініціативи, провести слухання. У такому випадку, якщо палата, як виняток, не вирішить інакше, сторонам пропонується також вирішувати питання, що порушуються з приводу суті заяви.

5. Голова палати встановлює процедурні вимоги, в тому числі строки, стосовно ухвал, що виносяться палатою згідно з пунктами 3 та 4 цього правила.

Міждержавні та індивідуальні заяви

Правило 55
(Заперечення щодо неприйнятності)

Будь-які заперечення щодо неприйнятності, наскільки дозволяють їх характер та обставини, мають бути винесені Договірною Стороною-відповідачем у тих її письмових та усних зауваженнях щодо прийнятності заяви, що подаються відповідно до правила 51 або 54, залежно від обставин.

Правило 56
(Ухвала палати)

1. В ухвалі палати має бути зазначено, як її було винесено — одноголосно чи більшістю голосів; ухвала має бути вмотивована.

2. Секретар повідомляє ухвалу палати заявникові та Договірній Стороні чи сторонам, яких це стосується.

Правило 57
(Мова, якою виноситься ухвала)

1. Якщо Суд не вирішить, що ухвала має бути винесена обома офіційними мовами, всі ухвали виносяться або англійською, або французькою мовою. Винесені ухвали мають бути доступними для громадськості.

2. Опублікування таких ухвал в офіційних матеріалах Суду, як передбачено в правилі 78, здійснюється обома офіційними мовами Суду.

Глава V
Провадження після прийняття заяви

Правило 58
(Міждержавні заяви)

1. Якщо палата вирішила прийняти заяву, подану згідно зі статтею 33 Конвенції, голова палати після консультацій із заінтересованими Договірними Сторонами встановлює строк подання письмових зауважень по суті справи та надання додаткових доказів. Проте за згодою заінтересованих Договірних Сторін голова може видати розпорядження про те, що можна обійтися без письмової процедури.

2. Має бути проведено слухання по суті справи, якщо одна чи більше заінтересованих Договірних Сторін вимагають цього або якщо палата вирішить так з власної ініціативи. Голова палати призначає усну процедуру.

3. Під час своїх нарад палата бере до уваги доповідь, проекти та інші документи, подані суддею-доповідачем (суддями-доповідачами) відповідно до пункту 2 правила 48.

Правило 59
(Індивідуальні заяви)

1. Якщо палата вирішила прийняти заяву, подану згідно зі статтею 34 Конвенції, вона може запропонувати сторонам подати додаткові докази та письмові зауваження.

2. Слухання по суті справи має проводитися, якщо палата вирішить так з власної ініціативи або на вимогу однієї зі сторін, — за умови, що на етапі винесення ухвали щодо прийнятності відповідно до пункту 4 правила 54 не проводилося слухання, на якому також розглядалося б питання по суті. Проте як виняток палата може вирішити, що здійснення її функцій згідно з пунктом 1а статті 38 Конвенції не вимагає проводити слухання.

3. Коли це доцільно, голова палати призначає письмову та усну процедури.

4. Під час своїх нарад палата бере до уваги всі доповіді, проекти та інші документи, подані суддею-доповідачем (суддями-доповідачами) відповідно до пункту 5 правила 49.

Правило 60
(Вимоги справедливої сатисфакції)

1. Будь-яка вимога, яку заявник — Договірна Сторона або заявник побажає висунути, щоб отримати справедливу сатисфакцію відповідно до статті 41 Конвенції, має бути викладена в письмових зауваженнях по суті, якщо голова палати не видасть розпорядження вчинити інакше, або — якщо такі письмові зауваження не подаються — у спеціальному документі, що подається не пізніше ніж через два місяці після проголошення заяви прийнятною.

2. Має бути наведено детальний перелік претензій з відповідними документами чи посвідками, що підтверджують вимогу, без наявності яких палата може відхилити вимогу повністю або частково.

3. Будь-коли під час провадження палата може запропонувати стороні подати міркування щодо позову з вимогою справедливої сатисфакції.

Правило 61
(Вступ у справу третьої сторони)

1. Про ухвалу щодо визнання заяви прийнятною секретар повідомляє Договірну Сторону, громадянином якої є заявник у справі, а також Договірну Сторону-відповідача, відповідно до пункту 2 правила 56.

2. Якщо Договірна Сторона намагається здійснити своє право на подання міркувань у письмовій формі чи на участь в усному слуханні, згідно з пунктом 1 статті 36 Конвенції, голова палати призначає відповідну процедуру.

3. Відповідно до пункту 2 статті 36 Конвенції, голова палати може, в інтересах належного здійснення правосуддя, запропонувати або надати дозвіл будь-якій Договірній Стороні, яка не є стороною в судовому розгляді, або будь-якій заінтересованій особі, що не є заявником, викласти свої міркування в письмовій формі або, у виняткових випадках, взяти участь в усному слуханні. Клопотання щодо надання дозволу з цією метою має бути належним чином обґрунтоване та подається однією з офіційних мов, у межах розумного строку після призначення письмової процедури.

4. Будь-яка пропозиція або надання дозволу, про яке йдеться в пункті 3 цього правила, має відповідати умовам, у тому числі й щодо строків, встановленим головою палати. У разі недодержання таких умов голова палати може прийняти рішення не долучати зауважень до справи.

5. Письмові міркування, відповідно до цього правила, подаються однією з офіційних мов, крім випадків, коли було надано дозвіл використовувати іншу мову відповідно до пункту 4 правила 34. Секретар передає їх сторонам у справі, які мають право — з дотриманням умов, встановлених головою палати, в тому числі щодо встановлених строків, — подати у відповідь свої письмові зауваження.

Правило 62
(Дружнє врегулювання)

1. Як тільки заяву визнано прийнятною, секретар, діючи за вказівками палати або її голови, налагоджує зв'язок зі сторонами з метою забезпечення дружнього врегулювання спору відповідно до пункту 1b статті 38 Конвенції. Палата вживає заходів, які вважаються доцільними для сприяння такому врегулюванню.

2. Відповідно до пункту 2 статті 38 Конвенції переговори щодо дружнього врегулювання мають бути конфіденційними і не повинні впливати на доводи сторін у змагальному процесі. У змагальному процесі не можна посилатися або розраховувати на жодні письмові чи усні повідомлення, ні на пропозиції чи пуступки, які було зроблено в рамках спроби досягнення дружнього врегулювання.

3. Якщо секретар повідомить палату про те, що сторони погодилися на дружнє врегулювання, палата, пересвідчившись у тому, що врегулювання було досягнуте на основі поваги до прав людини, як визначено у Конвенції та протоколах до неї, вилучає справу з реєстру справ Суду на підставі пункту 2 правила 44.

Глава V
Слухання

Правило 63
(Проведення слухань)

1. Голова палати спрямовує слухання і визначає, в якому порядку викликаються для виступів довірені особи, адвокати чи радники сторін.

2. Коли згідно з правилом 42 цього Регламенту представники палати проводять слухання з метою встановлення фактів, керівник представників спрямовує дебати, а представники здійснюють відповідні повноваження, які покладаються на палату Конвенцією або цим Регламентом.

Правило 64
(Нез'явлення на слухання)

У випадку, коли без достатніх на те підстав сторона не з'явиться на слухання, палата може продовжувати слухання, якщо вона переконається в тому, що таке слухання відповідатиме вимогам належного здійснення правосуддя.

Правило 65
(Виклик свідків, експертів та інших осіб;
відшкодування пов'язаних із цим витрат)

1. Свідки, експерти та інші особи, яких палата чи голова палати вирішують заслухати, викликаються секретарем Суду.

2. У виклику зазначається:

а) справа, у зв'язку з якою його надіслано;

b) предмет дізнання, висновок експерта або якийсь захід, що його наказує вжити палата чи голова палати;

с) умови щодо відшкодування витрат, пов'язаних із викликом особи.

3. Якщо заінтересованих осіб викликано на прохання або від імені Договірної Сторони-заявника чи Договірної Сторони-відповідача, відшкодування пов'язаних із їхнім з'явленням витрат покладається на цю сторону, якщо палата не вирішить інакше. В інших випадках палата вирішує: ці витрати повинна взяти на себе Рада Європи чи їх слід покласти на заявника або на третю сторону, на прохання якої викликана особа з'явилася. У всіх випадках розмір судових витрат визначається головою палати.

Правило 66
(Присяга або урочиста заява свідків та експертів)

1. Після встановлення особи свідка, перш ніж давати свідчення, кожний свідок складає таку присягу або робить таку урочисту заяву:

«Присягаю,» — або «Урочисто заявляю, згідно з моїми честю та совістю,» — «що говоритиму правду, всю правду і нічого, крім правди».

Ця дія має бути зафіксована в протоколі.

2. Після встановлення особи експерта, перед тим як виконувати свій обов'язок, кожний експерт складає таку присягу або робить таку урочисту заяву:

«Присягаю,» — або «Урочисто заявляю,» — «що виконуватиму свій обов'язок експерта чесно і сумлінно».

Ця дія має бути зафіксована в протоколі.

3. Присягу може бути складено або заяву зроблено перед головою палати, чи перед суддею, чи перед будь-яким державним органом влади, визначеним головою.

Правило 67
(Заперечення проти свідка або експерта;
заслухання особи з метою отримання інформації)

У разі виникнення спору з приводу заперечення проти свідка або експерта це питання має вирішити палата. З метою отримання інформації палата може заслухати особу, яка не може бути заслухана як свідок.

Правило 68
(Запитання, що ставляться під час слухань)

1. Будь-який суддя може ставити запитання довіреним особам, адвокатам чи радникам сторін, заявникові, свідкам та експертам, а також будь-яким іншим особам, що постають перед палатою.

2. Свідки, експерти та інші особи, про яких ідеться в пункті 1 правила 42, можуть, під контролем голови палати, бути опитані представниками та адвокатами чи радниками сторін. У разі виникнення заперечення щодо доцільності поставленого запитання рішення приймається головою палати.

Правило 69
(Нез'явлення, відмова давати
свідчення або неправдиве свідчення)

Якщо свідок чи будь-яка інша особа, що її було належним чином викликано, без поважних причин не з'явиться до Суду або відмовиться давати свідчення, секретар, на вимогу голови палати, має поінформувати ту Договірну Сторону, під юрисдикцією якої перебуває такий свідок чи інша особа. Ті самі положення застосовуються, якщо свідок чи експерт, на думку палати, порушив присягу або урочисту заяву, передбачену правилом 66.

Правило 70
(Стенографічний запис слухань)

1. Якщо палата дає таке розпорядження, на секретаря покладається відповідальність за ведення стенографічного запису слухання. Стенографічний запис містить:

а) склад палати під час слухання;

b) список осіб, які постають перед Судом, тобто довірених осіб, адвокатів та радників сторін і будь-якої третьої сторони, що бере участь;

с) прізвища, імена, рід занять та адреси кожного свідка, експерта чи іншої особи, що постають перед Судом;

d) тексти заяв, поставлені запитання та відповіді на них;

e) текст ухвали, проголошеної палатою або головою палати під час слухання.

2. Якщо увесь стенографічний запис або його частина виконані неофіційною мовою, секретар, за вказівкою палати, має організувати його переклад на одну з офіційних мов.

3. Представники сторін отримують примірник стенографічного запису для того, щоб під контролем секретаря чи голови палати внести виправлення, але ці виправлення ні в якому разі не повинні вплинути на зміст та суть сказаного. Секретар, відповідно до вказівок голови, має визначити час, що відводиться з цією метою.

4. Стенографічний запис після внесення виправлень підписується головою та секретарем і стає складовою частиною засвідчених матеріалів у справі.

Глава VІІ
Провадження у Великій палаті

Правило 71
(Застосовність процедурних положень)

Положення, що регулюють провадження в палатах, застосовуються, після внесення необхідних змін, до провадження у Великій палаті.

Правило 72
(Відмова палати від юрисдикції на користь Великої палати)

1. Відповідно до статті 30 Конвенції, якщо справа, яка перебуває на розгляді в палаті, порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї, або якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, несумісного з рішенням, постановленим Судом раніше, палата може в будь-який час до постановлення рішення відмовитися від своєї юрисдикції на користь Великої палати, якщо жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього відповідно до пункту 2 цього правила. Умотивовувати рішення щодо відмови від юрисдикції немає потреби.

2. Секретар повідомляє сторони про намір палати відмовитися від своєї юрисдикції. Сторони мають один місяць від дати цього повідомлення, упродовж якого вони можуть надіслати до канцелярії належним чином вмотивоване заперечення. Палата вважатиме недійсним заперечення, що не відповідає цим умовам.

Правило 73
(Клопотання сторони про передання справи до Великої палати)

1. Відповідно до статті 43 Конвенції, будь-яка сторона у справі може, у виняткових випадках, упродовж трьох місяців від дати постановлення рішення палатою надіслати до канцелярії письмове клопотання щодо передання справи до Великої палати. У своєму клопотанні сторона має зазначити важливе питання, що стосується тлумачення або застосування Конвенції чи протоколів до неї, або важливе питання загального значення, яке, на її думку, вимагає розгляду Великою палатою.

2. Колегія у складі п'яти суддів Великої палати, створена відповідно до пункту 6 правила 24, розглядає клопотання виключно на підставі наявних матеріалів у справі. Вона задовольняє клопотання лише в тому разі, коли вважає, що справа дійсно порушує таке питання чи проблему. Умотивовувати відмову щодо клопотання немає потреби.

3. Якщо колегія задовольняє клопотання, Велика палата вирішує справу шляхом постановлення судового рішення.

Глава VІІІ
Судові рішення

Правило 74
(Зміст судового рішення)

1. Судове рішення, згідно зі статтями 42 і 44 Конвенції, має містити:

а) імена голови та інших суддів, що входять до складу палати, яка постановила рішення, а також імена секретаря чи заступника секретаря;

b) дати постановлення рішення та його проголошення;

c) опис сторін;

d) імена довірених осіб, адвокатів чи радників сторін;

e) виклад перебігу процесу;

f) факти у справі;

g) стислий виклад подань сторін;

h) умотивування з погляду права;

i) резолютивні положення рішення;

j) ухвалу щодо відшкодування витрат, якщо така є;

k) зазначення кількості суддів, що складають більшість;

l) коли це доцільно, зазначення того, який текст є автентичним.

2. Будь-який суддя, що брав участь у розгляді справи, має право додати до рішення або свою окрему думку, що збігається чи розходиться з рішенням, або просто констатацію своєї незгоди.

Правило 75
(Постанова про справедливу сатисфакцію)

1. Якщо палата виявить, що було порушення Конвенції, в тому самому рішенні вона приймає постанову щодо застосування статті 41 Конвенції, якщо це питання, порушене відповідно до правила 60, готове для винесення постанови. Якщо питання не готове для винесення постанови, палата має відкласти його повністю або частково та призначити подальшу процедуру.

2. З метою прийняття постанови щодо застосування статті 41 Конвенції палата має, наскільки це можливо, складатися із тих суддів, які розглядали справу по суті. Якщо виявиться неможливим сформувати палату в первісному складі, голова Суду повинен доповнити або сформувати палату шляхом жеребкування.

3. Проголошуючи постанову про справедливу сатисфакцію згідно зі статтею 41 Конвенції, палата може розпорядитися про те, що — у разі коли розрахунок не буде проведено в межах зазначеного строку, — на суми, призначені до сплати як відшкодування, мають нараховуватися відсотки.

4. Якщо Суд буде поінформовано про досягнення угоди між потерпілою стороною та Договірною Стороною, відповідальною за порушення, він має перевірити, чи справедливий характер має ця угода, і якщо виявиться, що угода є справедливою, він вилучає справу з реєстру відповідно до пункту 2 правила 44.

Правило 76
(Мова, якою виноситься судове рішення)

1. Якщо Суд не вирішить, що рішення має бути винесено обома офіційними мовами, усі рішення виносяться або англійською, або французькою мовою. Винесені рішення мають бути доступними для громадськості.

2. Опублікування рішень в офіційних матеріалах Суду, як передбачено в правилі 78, здійснюється обома офіційними мовами Суду.

Правило 77
(Підписання, проголошення та повідомлення судового рішення)

1. Рішення підписуються головою палати та секретарем.

2. Рішення проголошується головою палати або, за його дорученням, іншим суддею у відкритому слуханні. Довірені особи та представники сторін мають бути вчасно повідомлені про дату цього слухання. Інакше проголошенням рішення вважатиметься повідомлення, передбачене в пункті 3 цього правила.

3. Рішення передається до Комітету міністрів. Секретар надсилає завірені копії сторонам, Генеральному секретареві Ради Європи, третій стороні чи іншій безпосередньо заінтересованій особі. Оригінал, належним чином підписаний та скріплений печаткою, здається на зберігання до архіву Суду.

Правило 78
(Опублікування судових рішень та інших документів)

Відповідно до пункту 3 статті 44 Конвенції, остаточні рішення Суду публікуються в належній формі, відповідальність за їх опублікування покладається на секретаря. Крім того, секретар є також відповідальним за опублікування офіційних доповідей з вибраними судовими рішеннями, ухвалами та будь-яким документом, який голова Суду вважає за корисне опублікувати.

Правило 79
(Клопотання про тлумачення судового рішення)

1. Сторона може подати клопотання з приводу тлумачення судового рішення впродовж одного року після проголошення цього рішення.

2. Клопотання подається до канцелярії. У ньому має бути чітко зазначено, який саме момент чи які саме моменти у викладі рішення потребують тлумачення.

3. Попередній склад палати з власної ініціативи може прийняти рішення відхилити клопотання, мотивуючи це тим, що немає підстав для розгляду. Якщо неможливо сформувати палату в попередньому складі, голова палати доповнює або повністю формує її шляхом жеребкування.

4. Якщо палата не відхилить клопотання, секретар повідомляє про нього іншу сторону чи сторони і пропонує їм подати письмові зауваження в межах строку, встановленого головою палати. Голова палати також призначає дату слухання, якщо палата вирішить проводити його. Палата вирішує питання шляхом постановлення судового рішення.

Правило 80
(Клопотання про перегляд судового рішення)

1. Будь-яка сторона в разі виявлення факту, який за своїм характером міг би мати вирішальне значення і який у той час, коли проголошувалося судове рішення, був невідомий Суду і підставно не міг бути відомий цій стороні, може впродовж шестимісячного строку після того, як ця сторона дізналася про такий факт, звернутися до Суду з клопотанням переглянути це рішення.

2. У клопотанні має бути зазначено, яке саме рішення потребує перегляду, та має міститися інформація, необхідна для підтвердження того, що було дотримано умов, викладених у пункті 1. До нього додаються копії всіх підтверджувальних документів. Клопотання та підтверджувальні документи подаються до канцелярії.

3. Попередній склад палати з власної ініціативи може прийняти рішення відхилити клопотання, мотивуючи це тим, що немає підстав для розгляду. Якщо неможливо сформувати палату в попередньому складі, голова палати доповнює або повністю формує її шляхом жеребкування.

4. Якщо палата не відхилить клопотання, секретар повідомляє про нього іншу сторону чи сторони і пропонує їм подати письмові зауваження в межах строку, встановленого головою палати. Голова палати також призначає дату слухання, якщо палата вирішить проводити його. Палата вирішує це питання шляхом ухвалення судового рішення.

Правило 81
(Виправлення помилок в ухвалах і судових рішеннях)

Незалежно від положень щодо перегляду судових рішень та поновлення заяв у реєстрі справ Суд може, з власної ініціативи або за клопотанням сторони, поданим протягом одного місяця від дати проголошення ухвали або судового рішення, виправити описки, неточності в підрахунках чи явні помилки.

Глава ІХ
Консультативні висновки

Правило 82

У провадженнях з приводу надання консультативних висновків, крім положень статей 47, 48 та 49 Конвенції, Суд застосовує і подальші положення. Він також застосовує інші положення цього Регламенту такою мірою, наскільки він вважає це за доцільне.

Правило 83

Клопотання про надання консультативного висновку подається до канцелярії. У клопотанні має бути повно і точно викладене питання, з якого Суд має надати висновок, а також:

а) дата, коли Комітет міністрів ухвалив рішення, про яке йдеться в пункті 3 статті 47 Конвенції;

b) імена та адреси особи або осіб, призначених Комітетом міністрів для того, щоб надати Суду роз'яснення, які можуть йому знадобитися.

Разом із клопотанням подаються всі документи, що можуть прояснити це питання.

Правило 84

1. Після отримання клопотання секретар передає його копію всім членам Суду.

2. Секретар інформує Договірні Сторони про те, що Суд готовий отримувати їхні письмові зауваження.

Правило 85

1. Голова Суду встановлює строк подання письмових зауважень чи інших документів.

2. Письмові зауваження або інші документи подаються до канцелярії. Секретар передає їх копії всім членам Суду, Комітетові міністрів та кожній із Договірних Сторін.

Правило 86

Після завершення письмової процедури голова Суду вирішує, чи потрібно надати можливість Договірним Сторонам, які подали письмові зауваження, викласти їх під час усного розгляду, призначеного з цією метою.

Правило 87

Якщо Суд вважає, що клопотання про надання консультативного висновку виходить за межі його консультативної компетенції, визначеної в статті 47 Конвенції, він має засвідчити це у вмотивованій ухвалі.

Правило 88

1. Консультативні висновки затверджуються більшістю голосів Пленуму Суду. У висновках має бути зазначено кількість суддів, що складають більшість.

2. Будь-який суддя, якщо він цього бажає, може додати до висновку Суду або свою окрему думку, що збігається чи розходиться з консультативним висновком, або просто констатацію своєї незгоди.

Правило 89

Консультативний висновок зачитує голова Суду або уповноважений ним суддя у відкритому засіданні, однією з двох офіційних мов, із завчасним повідомленням про це Комітету міністрів та кожної з Договірних Сторін.

Правило 90

Висновок, а також будь-яка ухвала, прийнята згідно з правилом 87, мають бути підписані головою Суду і секретарем. Оригінал, належним чином підписаний і скріплений печаткою, здається на зберігання до архіву Суду. Секретар надсилає засвідчені копії Комітетові міністрів, Договірним Сторонам та Генеральному секретареві Ради Європи.

Глава Х
Правова допомога

Правило 91

1. Голова палати може — або на прохання заявника, що подає заяву згідно зі статтею 34 Конвенції, або з власної ініціативи — надати заявникові безоплатну правову допомогу у зв'язку із наданням роз'яснень у справі з моменту, коли від Договірної Сторони-відповідача отримано письмові зауваження щодо прийнятності цієї справи, відповідно до пункту 3b правила 54, або зі спливом строку їх подання.

2. За умови додержання правила 96, якщо заявникові було надано правову допомогу у зв'язку з наданням роз'яснень у справі перед палатою, цей грант залишається в силі також і для цілей представництва заявника перед Великою палатою.

Правило 92

Правова допомога може бути надана лише тоді, коли голова палати переконається в тому, що:

а) вона є необхідною для належного ведення справи в палаті;

b) заявникові бракує достатніх коштів, щоб оплатити вартість усіх або частини витрат.

Правило 93

1. Для того щоб визначити, чи бракує заявникам достатніх коштів для оплати вартості всіх або частини витрат, їм необхідно заповнити бланк декларації, де мають бути зазначені дані про їхні доходи, про наявність нерухомості та фінансових зобов'язань стосовно утриманців чи про будь-які інші фінансові зобов'язання. Така декларація має бути засвідчена відповідним національним органом чи органами.

2. Заінтересованим Договірним Сторонам пропонується подати свої письмові зауваження.

3. Після отримання інформації, зазначеної вище в пунктах 1 і 2, голова палати вирішує, чи має бути надана правова допомога. Секретар повідомляє про це відповідні сторони.

Правило 94

1. Гонорари сплачуються адвокатам або іншим особам, призначеним відповідно до пункту 4 правила 36. Коли це доцільно, гонорар може бути сплачений більш як одному такому представникові.

2. Правова допомога може надаватися не лише для сплати гонорарів за представництво, а може також охоплювати дорожні витрати, прожитковий мінімум та інші необхідні витрати, яких зазнають заявник або призначений представник.

Правило 95

В ухвалі про надання правової допомоги секретар зазначає:

а) розмір гонорарів, що мають бути сплачені відповідно до чинної розрахункової таблиці правової допомоги;

b) загальну суму витрат, що мають бути оплачені.

Правило 96

Якщо голова палати переконається в тому, що умови, викладені в правилі 92, більше не виконуються, він може в будь-який час відкликати грант правової допомоги або змінити суму виплат.

Розділ ІІІ
ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА

Правило 97
(Строк повноважень суддів)

Строк повноважень суддів, які були членами Суду на день набрання чинності Протоколом № 11 до Конвенції, обчислюється з цієї дати.

Правило 98
(Головування в секціях)

Упродовж трирічного строку з моменту набрання чинності Протоколом № 11 до Конвенції:

а) двоє голів секцій, які не є одночасно заступниками голови Суду, та заступники голів секцій обираються на посаду строком на 18 місяців;

b) заступники голів секцій не можуть бути одразу переобрані на новий строк.

Правило 99
(Взаємозв'язок між Судом та Комісією)

1. При розгляді справ, що постають перед Судом згідно з пунктами 4 і 5 статті 5 Протоколу № 11 до Конвенції, Суд може запропонувати Комісії делегувати одного чи більше її членів для участі в розгляді справи в Суді.

2. При розгляді справ, про які йшлося в попередньому пункті, Суд бере до уваги доповідь Комісії, затверджену згідно з колишньою статтею 31 Конвенції.

3. Якщо голова палати не вирішить інакше, доступ громадськості до зазначеної доповіді має бути забезпечено через секретаря — по можливості якнайшвидше після того, як справу було порушено в Суді.

4. Інші справи, що складають реєстр справ Комісії, в тому числі меморандуми та зауваження у справах, порушених у Суді за пунктами 2-5 статті 5 Протоколу № 11, мають залишатися конфіденційними, якщо голова палати не вирішить інакше.

5. У справах, щодо яких Комісія зібрала докази, але не змогла прийняти доповідь відповідно до колишньої статті 31 Конвенції, Суд бере до уваги ті стенографічні записи, документацію та думку представників Комісії, що випливають із розслідування.

Правило 100
(Провадження в палаті та у Великій палаті)

1. З приводу справ, переданих до Суду згідно з пунктом 4 статті 5 Протоколу № 11 до Конвенції, колегія Великої палати, створена відповідно до пункту 6 правила 24, виключно на підставі наявних матеріалів у справі вирішує, хто має розглядати справу — палата чи Велика палата.

2. Якщо справа вирішується палатою, судове рішення палати, відповідно до пункту 4 статті 5 Протоколу № 11, має бути остаточним, і правило 73 не застосовується.

3. Справи, передані до Суду згідно з пунктом 5 статті 5 Протоколу № 11, голова Суду передає до Великої палати.

4. Для розгляду кожної справи, переданої до Великої палати згідно з пунктом 5 статті 5 Протоколу № 11, склад Великої палати має бути доповнено суддями, призначеними за ротацією в межах однієї з груп, зазначених у пункті 3 правила 24, причому справи передаються в групи на альтернативній основі.

Правило 101
(Надання правової допомоги)

На підставі правила 96, у справах, порушених у Суді згідно з пунктами 2-5 статті 5 Протоколу № 11 до Конвенції, правова допомога, надана заявникові для провадження в Комісії чи в колишньому Суді, залишається в силі також і для цілей його представництва в Суді.

Правило 102
(Клопотання про тлумачення або перегляд судового рішення)

1. Коли сторона звертається з клопотанням щодо тлумачення або перегляду рішення, проголошеного колишнім Судом, голова Суду передає клопотання до однієї із секцій, відповідно до умов, викладених у правилі 51 або 52, залежно від обставин.

2. Незважаючи на пункт 3 правила 79 та пункт 3 правила 80, голова відповідної секції створює нову палату для розгляду цього клопотання.

3. До складу палати, що має бути створена, входять за посадою:

а) голова секції; та, незалежно від того, чи входять вони до складу відповідної секції,

b) суддя, обраний від будь-якої заінтересованої Договірної Сторони, або, якщо він не може брати участь у розгляді, будь-який суддя, призначений згідно з правилом 29;

с) будь-який суддя Суду, що входив до складу попередньої палати, яка проголошувала рішення колишнього Суду.

4. а) Інших членів палати голова секції визначає шляхом жеребкування з-поміж членів відповідної секції.

b) Члени секції, яких не було призначено в такий спосіб, беруть участь у розгляді справи як підмінні судді.

Розділ ІV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Правило 103
(Зміна або призупинення правила)

1. Будь-які поправки до положень цього Регламенту приймаються більшістю голосів членів Суду на пленарному засіданні за умови внесення попередньої пропозиції. Письмове повідомлення про запропоновану поправку має бути надіслане секретареві принаймні за один місяць до засідання, на якому проводитиметься обговорення. Після отримання такого повідомлення секретар, по можливості якнайшвидше, повідомляє всіх членів Суду.

2. Будь-яке правило, що стосується внутрішнього розпорядку роботи Суду, може бути призупи нене на пропозицію, без попереднього повідомлення, за умови, що заінтересована палата прийме ухвалу одностайно. В такому разі призупинення правила застосовується обмежено, лише з конкретною метою, для якої це було запропоновано.

Правило 104
(Набрання Регламентом чинності)

Цей Регламент набирає чинності з 1 листопада 1998 року.

  

Голосування

Будь-ласка оцініть корисність матеріалу для правничої практики в Україні:
 
Ваша оцінка: дуже корисний
корисний
частково корисний
не корисний
Ваше ім'я:
Коментарі:

 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua