Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 


Стаття з журналу № 1'1999

Назва
 
С. Головатий. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні
 
Зміст
 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В УКРАЇНІ

Шановні читачі!

Перед Вами перше число принципово нового для нашої країни видання — журналу «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі». Новизна та цінність цього видання полягає  як у його тематиці, так і в унікальності та актуальності матеріалів, що в ньому подаються.

Ратифікація Україною Європейської конвенції з прав людини створила нову правову  ситуацію в системі захисту прав людини і в Україні.

Тепер кожен, хто перебуває під  юрисдикцією України, після вичерпання всіх її національних засобів правового захисту має не лише право, а й реальну можливість звернутися до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.  Отже, впроваджено в практичне життя частину чотири статті 55 Конституції України.

Така правова ситуація породила нові вимоги до практики правозастосування в нашій країні. Віднині кожний суддя, адвокат, працівник правоохоронних органів, приймаючи рішення у справі, повинен зважати на можливість звернення особи до Європейського суду, якщо таке рішення не відновлює порушені права цієї особи. Отже, перед правниками постає вимога, з одного боку, не відступати від положень  Європейської конвенції  з прав людини, а з іншого — спиратися у своїх рішеннях на практику Суду щодо розгляду справ про порушення цих прав.

Однак серйозною перешкодою  для ефективної діяльності українських  правників на таких засадах є те, що всі матеріали Європейського суду виконуються та публікуються офіційними мовами Ради Європи — англійською та французькою.

Нагальною стала потреба виконання перекладів практики Суду українською мовою та їх розповсюдження серед населення, а також серед посадових осіб, обов’язком яких є застосування європейської судової практики. На жаль,  у цій важливій ділянці наші владні структури не спромоглися зробити хоч щось. Проте громадськість виявилася дієвішою.

Під час роботи «круглого столу».
C. Головатий
( голова Редакційної ради),
Г. Фріланд (член Редакційної ради).
 

Першим кроком стали переклади Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України під керівництвом проф. П. Рабіновича, видані як скорочені виклади низки справ, розглянутих Європейським судом з прав людини. Однак цього виявилося недостатньо. Сучасна правнича практика в Україні вимагає ознайомлення з повними текстами, наявність яких дає змогу здійcнити вивчення усіх матеріальних та процесуальних аспектів розгляду кожної справи та прийняття за нею умотивованого рішення.

Тому Українська Правнича Фундація наприкінці 1998 року започаткувала свій новий проект: переклад і видання повних текстів рішень та інших документів Європейського суду з  прав людини.

Початком реалізації цього проекту стало заснування нового видання — журналу «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі», а також проведення  «круглого столу» на тему «Застосування європейських стандартів з прав людини у внутрішньому правопорядку України (Європейська конвенція з прав людини та практика Європейського суду з прав людини)».

«Круглий стіл» відбувся 12 листопада минулого  року в Київському регіональному центрі Академії правових наук України. В його роботі взяли участь Голова Верховного Суду України В. Бойко, заступник Голови Верховного Суду України, голова судової колегії ВС у кримінальних справах В. Маляренко, заступник Голови Верховного Суду України, голова судової колегії ВС у цивільних  справах П. Шевчук, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Н. Карпачова, заступник Голови Служби безпеки України В. Пристайко, віце-президент Академії  правових наук Ю. Грошевой, інші знані науковці, судді, адвокати, представники міністерств і відомств, працівники правоохоронних органів, а також директори тих програм Української Правничої Фундації, що беруть участь у реалізації проекту.

Під час роботи «круглого столу».
В . Бойко
(Голова Верховного Суду України),
Ю. Зайцев (головний редактор нового видання).
 

На «круглий стіл» було винесено блок питань, пов’язаних із  виникненням нової правової ситуації в Україні після ратифікації Європейської конвенції з прав людини, з доступом до інформації з практики Європейського суду, потребами та проблемами щодо освітньої діяльності в цій  ділянці.

Ключовим моментом дискусії було обговорення концепції та основних  напрямів підготовки нового видання. Учасники «круглого столу» наголосили на необхідності якнайшвидшого його виходу у світ — беручи до уваги нагальну потребу в матеріалах,  що мають друкуватися в ньому. Наголошувалося,  що саме Українська Правнича Фундація завдяки своєму досвідові, організаційним та технічним можливостям спроможна реалізувати цей проект.

З метою забезпечення всебічного та комплексного виконання запланованих у рамках проекту робіт і заходів для його здійснення залучено чотири програми УПФ:

· переклади матеріалів, їх термінологічно-мовне опрацювання, розроблення та формування оригінал-макетів журналу здійснює Центр правничої термінології, перекладів і словників, працівники якого брали участь в опрацюванні текстів та підготовці офіційних перекладів Конституції України, проектів Цивільного та Кримінального кодексів, низки  інших законопроектів, а також у розробленні та виданні «Офіційного вісника України»;

· науково-консультативний супровід видання здійснює Український центр прав людини, що об’єднує висококваліфікованих учених-правників у галузі захисту прав людини, організовує роботу всеукраїнської правозахисної мережі, має багаторічний досвід діяльності у цій ділянці;

· інформаційна підтримка видання забезпечується Центром інформації та документації Ради Європи в Україні;

· просвітницьку діяльність щодо практики Європейського суду з прав людини здійснюватиме Український центр правничих студій — як у рамках навчальних програм для студентів, так і на різноманітних курсах і семінарах, що проводяться для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів.

Особливістю тематичного спрямування журналу є те, що його зорієнтовано передовсім на висвітлення практики нового Європейського суду з прав людини, що розпочав свою роботу як єдиний такого роду загальноєвропейський інститут захисту прав людини 1 листопада 1998 року.

У виданні подаються найтиповіші справи, що складають прецедентну  основу для прийняття рішень Судом, оперативна інформація щодо його діяльності, статистичні дані. Правила процедури як того, що діяв у парі з Комісією, так і нового Європейського суду з прав людини висвітлюються у тих розділах цього числа журналу,  де друкуються переклади відповідних  регламентів.

З метою забезпечення зручного доступу українських правників до нової для них — із матеріальної, процесуальної, зрештою, з філософської точок зору — юридичної матерії рішення супроводжуються коментарями та науковими статтями.

Слід зауважити, що переклад документів такої складності та обсягу викликає безліч труднощів — як з точки зору максимально адекватного передання змістових нюансів (особливо в частині відтворення понятійних категорій, притаманних багатоманітності правових систем держав — членів Ради Європи), так і з погляду формування та уніфікації термінологічно-мовного апарату.

У зв’язку з цим Редакційна рада звертається з проханням до кожного, хто міг би надіслати нам зауваження та прозиції, приєднатися до здійснення цього проекту і тим самим посприяти вдосконаленню цього нового правничого видання України.

Сподіваємося, що спільними зусиллями ми досягнемо того, що журнал «Практика Європейського суду. Рішення. Коментарі» стане ще однією цеглиною в розбудові правової держави в Україні.

 

Голова Редакційної  ради,
народний депутат України,
президент Української
Правничої Фундації     
С. Головатий

  

Голосування

Будь-ласка оцініть корисність матеріалу для правничої практики в Україні:
 
Ваша оцінка: дуже корисний
корисний
частково корисний
не корисний
Ваше ім'я:
Коментарі:

 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua