Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

Про нас

УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ФУНДАЦІЯ
Українська Правнича Фундація (УПФ) була заснована у травні 1992 року групою проґресивних українських та зарубіжних правників як Всеукраїнський благодійний фонд за фінансової підтримки Джорджа Сороса. Керівні органи УПФ склали: її засновники (Сергій Головатий. Галина Фріланд, Василь Кисіль, Богдан Гаврилишин, Юрій Айвазян, Іван Гевко), Рада опікунів, Рада іноземних дорадників, Наглядова Рада УПФ, Дорадчі збори УПФ, Комітет управління УПФ. 
Метою УПФ є cприяння становленню України як правової держави шляхом створення досконалої правової системи, піднесення престижу професії правника, відродження наукових і освітянських традицій української школи права, розбудова системи захисту прав людини, утвердження в Україні верховенства права. 
Структурну основу УПФ складають її представництва, які діють у більшості регіонів України. УПФ об"єднує понад 10 програм, метою яких є реалізація статутних цілей УПФ. 
Програма "Бібліотека"
 Це перша спеціалізована правнича бібліотека в Україні. Вона одночасно виконує функції наукової, дидактичної та публічної бібліотеки, обслуговує юристів-науковців та практиків права, народних депутатів, працівників державних установ та організацій, викладачів, студентів юридичних факультетів, а також широкі кола громадськості. Пошук по юридичній бібліотеці УПФ (англійсько-мовні видання)
Програма "Кодифікація законодавства України"
Українська Правнича Фундація надавала сприяння та матеріально-технічну допомогу як процесу розробки окремих кодифікаційних актів, так і щодо загального спрямування розвитку кодифікаційного процесу в Україні. 
Навесні за технічного сприяння УПФ було завершено розробку першої частини проекту Цивільного кодексу України та переклад його тексту на англійську мову. Восени 1996 року за ініціативою УПФ була укладена Угода про співробітництво у підготовці проекту Цивільного кодексу України між УПФ та Міністерством юстиції України, згідно з якою Фундація зобов`язувалася надавати матеріально-технічну допомогу у процесі підготовки проекту кодексу. У серпні 1996 року було завершено працю з розробки проекту нового ЦК України, який згодом був поданий на розгляд Верховної ради та схвалений у першому читанні у червні 1997 р. та у другому читанні 8 червня 2000 р. Публікація проектів ЦК у журналі УПФ "Українське право" (1996, № 2 та 1999, № 1) дала поштовх до проведення в Україні наукових досліджень та публічних обговорень з актуальних питань приватного права.
З 1995 року було розпочато спільну програму з групами розробників проектів Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України. Виготовлено близько 200 примірників проектів Кримінального та 500 – Кримінально-процесуального кодексів. Надавалася матеріально-технічна допомога у розробці проекту Адміністративного процесуального кодексу України.
За рамках усіх зазначених напрямів УПФ здійснювала переклад англійською мовою та термінологічно-мовне опрацювання текстів проектів.
В рамках програми "Кодифікація законодавства України" УПФ проводила Всеукраїнські науково-практичні конференції з питань кодифікації українського законодавства. Всього було проведено п'ять таких конференцій у містах Києві, Львові та Харкові.
Було також проведено низку семінарів та круглих столів з обговорення стану кодифікаційного процесу України на сучасному етапі. 
Освітня програма "Конституція України"
Програму було започатковано спільними зусиллями Української Правничої Фундації, Міністерства юстиції України та Міністерства освіти України з метою правої освіти населення та сприяння загальному розумінню прав і обов`язків громадян згідно з Конституцією України. 
Значний внесок працівників Фундації у конституційний процес в Україні. Передовсім – у творення Основного Закону держави. 3-5 липня 1992 року Фундація організувала міжнародний симпозіум "Конституція незалежної України". У липні 1992 року УПФ спільно з Радою юридичної політики Державної думи України провела міжнародний симпозіум на тему "Судова система у проекті Конституції України". У червні 1993 року УПФ у співпраці з Консультативно-дорадчою радою при Верховній Раді України організувала у Києві черговий міжнародний симпозіум "Проект Конституції України" за участю зарубіжних експертів та Президента України Л. Кравчука. 
28 листопада 1994 року на першому засіданні нової Конституційної комісії Президент УПФ Сергій Головатий запропонував ідею укладення Конституційного Договору між Президентом та Верховною Радою України. Ця ідея дістала схвальну оцінку міжнародних експертів на засіданнях Венеціанської комісії у березні 1995 року і 7 червня була підтримана 240 народними депутатами Верховної Ради. 
Неабиякий внесок у творення нової Конституції України зробив Центр правничої термінології, перекладів та словників УПФ. Спільно із співробітниками Секретаріату Верховної Ради України та членами Тимчасової спеціальної комісії з доопрацювання проекту Конституції України працівники УПФ здійснювали термінологічно-мовне опрацювання тексту Конституції, прийнятої на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
УПФ видрукувала і поширила у школах один мільйон примірників тексту Конституції України і Конституції в малюнках для учнів початкових шкіл.
У січні 1998 року було проведено тритижневий семінар для молодих викладачів конституційного права. Участь у заході взяли представники 18 юридичних навчальних закладів з різних регіонів України. У 1998-1999 у містах Черкаси та Львів відбулися два навчальні семінари для вчителів та методистів середніх шкіл. Заходи було присвячено питанням викладання у середній школі курсу "Основи правознавства" та, зокрема, висвітлення в рамках цього курсу положень Конституції. Видано навчально-методичний посібник "Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя" (40 000 примірників). Було також підготовлено та видано накладом 7 000 примірників підручник "Конституційне право України". Влітку 1999 року накладом 3 000 примірників був опублікований довідник "Державний лад країн світу". Підготовлено серію з шести просвітницьких відеопрограм під назвою "Наш вибір", в яких відомі українські науковці й професори права представляють окремі основні положення та ідеї, що втілені в Конституції держави. Ці відеофільми передані для показу майже до 30 регіональних телевізійних компаній, а також до більш ніж 50 шкіл та закладів підвищення кваліфікації працівників середньої освіти.
Програма "Український центр прав людини"
Метою програми є сприяння утвердженню на теренах України демократичної правової держави, яка б ґрунтувалася на принципах захисту прав людини шляхом приведення законодавства та практики його застосування у відповідність до європейських стандартів щодо прав людини, закріплення у суспільстві та державі пріоритетності прав людини та недопущення їх порушення, створення системи національних урядових і неурядових правозахисних інститутів. 
Український центр прав людини (УЦПЛ) Заснований як програма Української Правничої Фундації 3 листопада 1993 р. з метою сприяння побудові в Україні демократичної правової держави, заснованої на принципах захисту прав людини шляхом приведення законодавства країни і практики її застосування відповідно до міжнародних стандартів з прав людини, дослідження стану додержання прав людини в Україні та відповідного реагування у разі їх порушення, вкорінення в державі та громадянському суспільстві переконання у пріоритетності прав людини, сприяння створенню і координації роботи правозахисних груп в Україні.
Центр реалізував свої цілі за допомогою освіти у галузі прав людини; організації конференцій, семінарів, тренінгів, "круглих столів", інформаційно-правозахисної діяльності мережі; аналізу чинного законодавства України, співпраці з міжнародними та регіональними правозахисними організаціями, видавничої діяльності..
Українська Правнича Фундація в рамках програми "Український центр прав людини" 10 грудня 1993 р. започаткувала і щорічно проводила Перші Всеукраїнські читання з прав людини на відзначення в Україні Міжнародного Дня прав людини.
Загалом у рамках програми "Центр прав людини" було організовано і проведено близько 100 семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів тощо. 
На читання, науково-практичні семінари та "круглі столи" виносились найактуальніші проблеми захисту прав людини – про подвійне громадянство, права національних меншин, права біженців, свободу слова та право на інформацію, права дитини, судовий захист прав, імплементацію положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод в національні системи правозахисту і т. ін.
За час існування Центру виходили друком наступні періодичні видання: "Вісник Українського центру прав людини", щорічник "Права людини в Україні", журнал "Український часопис прав людини", журнал "Біженці і міґрація: український часопис права і політики".
Крім того, центром було видано: збірку довідкових матеріалів "Правові аспекти захисту прав дітей в Україні: національне законодавство та міжнародні угоди", збірник документів "Правовий захист біженців в Україні", збірку законодавчих актів щодо утримання в`язнів, програму курсу "Права людини" для учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, посібник "Права людини" методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, підручник "Права людини" для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, збірку (матеріали міжнародної релігійної конференції 1994 року) "Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні", 12 конвенцій та декларацій ООН та Ради Європи з прав людини. 
У рамках діяльності Центру була започаткована програма "Освіта в галузі прав людини". Був створений спеціальний навчальний курс "Права людини", котрий був схвалений Міністерством освіти України і сьогодні викладається у 10-11 класах середніх загальноосвітніх навчальних закладах України. Посібник "Права людини" методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв вийшов друком у 1996 році накладом 4000 примірників і був розповсюджений Міністерством освіти в усіх областях України.
Наприкінці 1997 року було завершено роботу над підручником для школярів, що розроблявся у відповідності до навчальної програми з курсу "Права людини". Підручник має гриф Міністерства освіти "Допущено Міністерством освіти України", він вийшов друком у вересні 1997 року накладом 5000 примірників і був бескоштовно поширений у школах України. 
УЦПЛ узяв участь у підготовці та написанні підручника "Основи правознавства" для учнів 9 класів, який вийшов друком у листопаді 1997 року накладом 400 000 примірників. 
У жовтні 1994 року Українська Правнича Фундація і УЦПЛ започаткували створення "Української інформаційної правозахисної мережі", метою якої було налагодження контактів з правозахисними організаціями й активістами правозахисного руху в Україні, координація їхньої діяльності та створення умов для постійного зв`язку, оперативного обміну інформацією. В рамках цієї програми було створено реґіональні Центри прав людини для здійснення координації їх діяльності через налагодження контактів з правозахисними групами та активістами правозахисного руху в Україні, сформована база даних про діючі в Україні та поза її межами правозахисні групи, надавалася методична та матеріально-технічна допомога регіональним правозахисним організаціям.
УЦПЛ сприяв створенню шести реґіональних Центрів прав людини у містах Вінниці, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Сімферополі, діяльність кожного з яких охоплює 3 – 5 областей України.
Програма "Центр інформації та документації Ради Європи в Україні"
Поширення інформації про діяльність та здобутки Ради Європи через бібліотечне обслуговування, переклад і видання окремих матеріалів, розповсюдження матеріалів у межах України, організацію семінарів, зустрічей, публікації у засобах масової інформації. Окрім того, Центр переймається проблемами щодо контактування з експертами Ради Європи та їхніх робочих відвідин України. На сьогодні Центр набув самостійного статусу на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи й Урядом України від 9 листопада 2000 року. Зараз він функціонує як Бюро інформації Ради Європи в Україні.
Програма "Український центр правничих студій"
Філософія Центру полягає в тому, щоб створити сучасну школу права, де готують фахівців з права України з огляду на західну перспективу. Мета Центру – випуск висококваліфікованих правників України, які мають право працювати радниками у парламенті, в уряді та судах, викладати право у вищих навчальних закладах, бути консультантами з питань європейських відносин та адвокатами в українських і міжнародних компаніях.
Український центр правничих студій (УЦПС) був заснований у 1995 році Українською Правничою Фундацією та Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка з метою впровадження якісно нової правничої освіти через викладання правових дисциплін, у тому числі новітніх для України, з використанням найсучасніших методів викладання права та різноманітних підходів до правознавства.
Центр правничих студій запроваджував унікальні для України програми надання вищої юридичної освіти (магістр права) в таких галузях правознавства, як "європейське право", "комерційне право", "конституційне право".
У центрі успішно працювали три кафедри: кафедра комерційного права, кафедра права Європейського Союзу, кафедра конституційного права. 
З 1995 року Український центр правничих студій пропонував однорічну маґістерську програму для осіб із вищою юридичною освітою. Особи з вищою неюридичною освітою, провчившись три роки, також могли отримати диплом юриста. Студентам, які успішно проходили курс навчання та захищали маґістерську роботу, присвоювався освітньо-кваліфікаційний рівень "Маґістр права" й видавали диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". 
Із 1998 року Український центр правничих студій пропонував десятимісячну програму з права інтелектуальної власності для осіб із вищою освітою та тих, хто навчається на 4-5 курсах вищих навчальних закладів. Програма відповідала вимогам до спеціальної освіти у галузі інтелектуальної власності, що необхідна для складання кваліфікаційного іспиту на право займатися діяльністю патентного повіреного.
Цього ж року діяла ще одна сертифікаційна програма на двосеместрова програма стажування, що сприяли підвищенню кваліфікації молодих викладачів права вищих навчальних закладів України.
У 1999 році була створена кафедра муніципального та адміністративного права з метою впровадження спеціалізації студентів у галузі муніципального, адміністративного і фінансового права. 
У навчальному процесі використовувалися останні досягнення української правничої школи та світові надбання, поглиблено вивчалися такі нові галузі права, як конституційне, муніципальне, комерційне, порівняльне право та право Європейського Союзу.
Особливість діяльності Українського центру правничих студій полягала ще й у впровадженні та розвитку таких перспективних проектів, як щорічне проведення Європейських студій (літні школи з європейського права) та конкурсів есе за європейською тематикою серед студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України. Було організовано діяльність Клініки юридичної допомоги для малозабезпечених верств населення, запровадження циклу публічних лекцій, створення Дебатного та Інтелектуального клубів. 
Центр започаткував та щорічно проводив конкурси на здобуття іменних премій 
Л. Юзькова та В. Суміна серед студентів та аспірантів вищих юридичних навчальних закладів; організовував та проводив відбіркові конкурси для випускників середніх шкіл для стажування в міжнародних коледжах Норвегії, Італії, Канади, Великої Британії тощо; проводив конкурс на здобуття стипендії Центральноєвопейського університету на здобуття ступеня магістра права для студентів-випускників та аспірантів вищих юридичних навчальних закладів України.
Викладачами Центру були відомі правники, професори Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, провідні науковці Інституту держави і права та фахівці, які пройшли тривале стажування у провідних юридичних закладах Європи, Канади, Америки, де вони не лише набули нових знань, а й освоїли нові методики викладання.
Центр інтенсивно співпрацював із зарубіжними правничими закладами – Університетом Дюка, Самфордським університетом (Бельгія), Університетолм Альберти, Університетом Мак Гілла (Канада) та Центральноєвропейським університетом.
Програма "Центр правничої термінології, перекладів та словників"
Ця програма була створена у грудні 1993 року і діє відповідно до своєї засадничої концепції. Сьогодні досить чітко окреслене поле розроблюваних проблем: укладання правничих словників; термінологічно-мовні дослідження та пов`язане з ними опрацювання правничих текстів; питання нормопроектування та юридичної техніки; перекладацька діяльність у сфері права; навчальна діяльність; розроблення та впровадження нових комп`ютерних технологій та нові форми поширення правової інформації. 
Працівники Центру брали участь у термінологічно-мовному опрацюванні трьох проектів Конституції України та її остаточного тексту, проектів Цивільного, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів, п`яти статутів Збройних Сил України, низки інших законопроектів. Центром було виконано офіційні переклади Конституції України російською та англійською мовами. 
Спільно з Міністерством закордонних справ України здійснено офіційний переклад Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року, перекладено регламенти старого та нового Європейського суду з прав людини.
З 1999 року Центром налагоджено випуск щоквартального журналу "Практика Європейського суду. Рішення. Коментарі", який став лауреатом Третього Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання 2000 року в двох номінаціях.
Програма "Наукові конференції, симпозіуми та стажування"
Метою є сприяння розбудові правової держави на теренах України через пропаґанду юридичних знань шляхом організації, проведення та технічного забезпечення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів як національного, так і міжнародного рівнів, організованих власне УПФ та спільно з іншими організаціями, а також шляхом підвищення рівня кваліфікації практиків права та молодих науковців, удосконалення навчального процесу на юридичних факультетах України. 
За час своєї діяльності УПФ провела більше 200 заходів (конференцій, правничих семінарів, літніх шкіл, засідань "круглого столу" тощо) для суддів, адвокатів, студентів та аспірантів юридичних навчальних закладів, правників, правозахисників.
Програма "Українська доброчесність"
Метою програми є активізація зусиль щодо створення системи доброчесності в Україні через надання підтримки Урядові України в розробленні та здійсненні програм, спрямованих на боротьбу з корупцією; організацію публічних кампаній з роз`яснення шкоди, якої завдає корупція, необхідності протидіяти їй, а також засобів боротьби з нею; обстоювання суспільних інтересів шляхом відслідковування та оприлюднення фактів зловживання посадовими особами державних органів своїм службовим становищем; інформування представницьких органів (в тому числі парламентських), Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України, правоохоронних органів про факти зловживання владою посадовими особами державних органів; підтримка засобів масової інформації у питаннях висвітлення діяльності державних органів. 
На сьогодні програма функціонує як самостійна ("Центр антикорупційних досліджень та ініціатив в Україні"). В 1999 році Програма УПФ "Українська доброчесність" відділилась від УПФ, перетворилась на громадянський Фонд - "Чисті руки". В тому же році під час 9-ої міжнародної антикорупційної конференції Фонд було акредитовано як українське представництво антикорупційною міжнародною неурядовою організацією Transparency International. З 1999 року Фонд "Чисті руки" змінив назву на "Українська прозорість та доброчесність" та функціонує як національне відділення Transparency International. Основними завданнями організації є інформаційна, законотворча та просвітянська діяльність в сфері запобігання корупції в державі.
Програма "Реформа судової системи в Україні"
Актуальність реалізації цієї програми визначається процесом реформування правової системи в цілому та судової зокрема. Україні потрібна повноцінна, незалежна судова влада, яка за своїм статусом, авторитетом та роллю в суспільстві не буде поступатися виконавчій і законодавчій. Тематична спрямованість заходів за програмою визначається, зокрема, розвитком кодифікаційного процесу, а також міжнародними зобов'язаннями України, які витікають із ратифікації нею у 1997 році Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року.
Проект "Реформа пенітенціарної системи України"
Проект торкається проблеми, актуальної для пенітенціарної системи України і пов`язаної з реформуванням на засадах гуманізму та демократизму виховно-трудових установ для неповнолітніх засуджених, використовуючи передовий досвід роботи аналогічних установ країн розвиненої демократії та спираючись на міжнародні стандарти у цій галузі.
Мета проекту – стимулювати обмін знаннями, досвідом і навичками у сфері виховної роботи з неповнолітніми, сприяти удосконаленню підходів до соціальної реабілітації неповнолітніх, методів виховної роботи і загалом зменшенню повторної злочинності.
Програма "Видання правничої літератури".
Ця програма є однією із пріоритетних від часу заснування УПФ.
Протягом 1994-2002 років видано понад 100 найменувань, у тому числі: 20 найменувань видань на конституційну тематику; 14 чисел журналу "Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі"; 6 випусків щорічника "Права людини в Україні"; 12 чисел "Українського часопису прав людини"; 8 номерів часопису "Біженці та міґрація"; 8 чисел журналу "Український часопис права і політики `Біженці і міґрація"; 14 чисел часопису "Українське право" (до того ж цей часопис здобув статус фахового видання ВАК); 5 найменувань видань, опублікованих у співпраці з Верховним Судом України; 6 номерів "Збірника рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України"; 6 міжнародних конвенцій, пактів та документів ООН, 5 підручників та навчально-методичних посібників; 7 найменувань законів та збірників чинного законодавства, 1 монографія на тему "Юридичні аспекти міґраційних процесів в Україні".
 
* * *
У 1994 році Українська Правнича Фундація запровадила нову традицію для правників України, закріплену Указом Президента № 615/94 від 17 жовтня 1994 року "Про запровадження в Україні `Відкриття Року Права", а саме – проведення урочистої церемонії "Відкриття Року Права". Започаткування нової національної традиції та її утвердження в українському суспільстві сприяло піднесенню ролі Права, правничої професії в цілому і судової влади, зокрема в часи становлення демократії в незалежній Україні. Указом Президента України № 1022/97 від 16 вересня 1997 року "Про День юриста" 8 жовтня стали відзначати як професійне свято правників. 
Значний резонанс викликало проведення за ініціативою Української Правничої Фундації Першого та за її сприяння - Другого Світових Конгресів українських юристів, що, з одного боку, виявило могутній інтелектуальний і практичний юридичний потенціал в Україні, а з другого, мало привести до об`єднання всіх юристів, які належать до правничих організацій України, з метою заснування незалежної самоврядної професійної організації правників для створення і втілення у життя "кодексу честі" правника України.
  

 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua